\"/
\"/ \"/    

Střípky ze světa TeXu

Petr Sojka, ÚVT MU
Ročník II - číslo 2, listopad 1991
Citace: P. Sojka. Střípky ze světa TeXu. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1991, roč. II, č. 2, s. 13-14.
Tematické zařazení: Typografie, počítačová sazba
 předchozí článek | následující článek 

Problematice sazby systémem TeX bylo věnováno v našem bulletinu již několik příspěvků:

V dnešním pokračování se zmíníme o komunitě uživatelů tohoto sázecího systému u nás a ve světě, na MU. O možnostech vkládání grafiky v TeXových dokumentech a o řešení české podpory pro sazbu TeXem se dozvíte v čísle příštím.

V rámci podpory systému TeX na MU se Masarykova universita letos stala kolektivním členem jak Československého sdružení TeXu CSTUG1, tak celosvětové skupiny TeXistů.2

CSTUG

Členstvím v CSTUG u (roční poplatek kolektivního člena činí 5.000,- Kčs, individuálního člena 150,- Kčs) získala MU právo na používání softwaru, který sdružení zakoupí pro své členy, na svých pracovištích a 5 výtisků bulletinu vydávaného sdružením (4 čísla ročně).3 Bulletin je k dispozici na LVT jednotlivých fakult. Jednání o zakoupení softwaru se vleče již celý rok a netrpěliví uživatelé čekají na rozhodnutí výboru CSTUG u o způsobu podpory TeXu u nás. Zdá se, že snad ještě letos CSTUG po desetiměsíčním rozvažování konečně zakoupí český a slovenský spelling checker TeXových textů z pražské dílny Drozd-Hajič (původní úmysl zakoupit speciální editor pro TeX - verze CSEDu - byl změněn).

Na 13. prosince 1991 CSTUG připravuje valné shromáždění sdružení spojené se seminářem s několika zvanými přednáškami (z Francie patrně přijede Yannis Haralambous, autor ScholarTeXu). TeXová komunita zde též bude informována o přípravách na evropskou TeXovou konferenci EuroTeX, která se uskuteční v srpnu 1992 v Praze.

TUG

TUG vydává pro své členy tištěný časopis TUGboat, který je k dispozici v knihovně ÚVT TeXpertům ke studiu TeXových fines. TUGboat je bohatou studnicí nápadů a řešení různých způsobů sazby a vytváření fontů. Jeho obsah je publikován v bulletinu CSTUGu.

TUG dále vydává elektronický časopis TeXHAX, koordinuje podporu standardizace ovladačů výstupních zařízení, podporuje vytváření a rozesílání posledních verzí public domain distribuce TeXového softwaru pro různé operační systémy, pořádá školení TeXu a METAFONTu a jednou za rok celosvětová setkání uživatelů TeXu.

TeXové archivy

Za desetiletí vývoje TeXu a METAFONTu byly vytvořeny rozsáhlé balíky maker, fontů, TeXware a METAFONTware. Tento software je shromažďován ve veřejně přístupných TeXových archivech. Uživatelé s přístupem k el. poště tak mají přímý přístup k rozsáhlým TeXovým knihovnám. Jedna z nejrozsáhlejších databank (cca 380 MB) je ve Stuttgartu - rusinfo.rus.uni-stuttgart.de; uživatelé bez FTP mohou využívat služby mail-serveru na tomto uzlu. Na otázku "Ve kterém archivu naleznu daný software?" odpoví archie server (program) na počítači quiche.cs.mcgill.ca; pro začátek mu stačí poslat zprávu help.

Uživatelé email si mohou objednat hned několik elektronických časopisů věnovaných problematice související s TeXem. Příkazem

     tell listserv at shsu sub info-tex

se přihlásíte do diskusní skupiny věnované sazbě TeXem. Skupina tex-fonts@math.utah.edu je určena pro designéry fontů, tex-euro pro diskusi evropských uživatelů TeXu, tex-archive je určena pro koordinátory archivů, tex-implementors pro implementátory TeXu; mnohé národní skupiny uživatelů mají také své vlastní diskusní skupiny. Tolik alespoň výběrem pro představu o TeXovém zázemí ve světě; vážnější zájemci se více dozvědí ve výše zmíněných tištěných bulletinech o TeXu.

Cena Cathy Boothové do Brna

Ve dnech 21.-29.9.1991 se konala v Paříži konference EuroTeX'91 věnovaná elektronické sazbě systémem TeX. V závěru konference byla jako nejlepší přednáška, získávající cenu Cathy Boothové, vyhodnocena práce doc. Zlatušky z ÚVT, věnovaná automatickému generování národních znakových sad s diakritickými symboly. (Takto generované fonty jsou dnes mj. distribuovány i v rámci československého sdružení uživatelů TeXu CSTUG.)

TeXový seminář ve Skalském Dvoře

Při 9. letní škole fyziků letos v září na Skalském Dvoře CSTUG spolupořádal dvoudenní seminář věnovaný problematice sazby odborných publikací. Program semináře byl převážně tvořen příspěvky ze skupiny DANTE.4 DANTE věnovalo CSTUGu diskety (cca 60 HD disket) s distribucí public domain TeXového softwaru pro ty, kteří nemají el. poštu. Seznam s krátkou anotací softwaru naleznete v posledním bulletinu CSTUGu, hlavní část distribuce je zkopírována a je k dispozici k okopírování na ÚVT MU.

Závěr

Vzhledem k rozsahu problematiky lze na tomto místě pouze upozornit na novinky a zajímavosti v problematice sazby systémem TeX. Přes své stáří vše nasvědčuje tomu, že TeX bude hojně používán přinejmenším v dalším desetiletí a že investice do jeho výuky se pro průměrně plodného autora určitě vrátí. Lze jen doufat, že tak kvalitní sázecí systém si přes svou složitost najde cestu přes LVT jednotlivých fakult k širokému rozšíření na pracovištích univerzity.

setting
1 Czechoslovak TeX Users Group c/o MÚ UK, Sokolovská 83, 186 00 Praha 8, Email: ummjv@csearn
... zpět do textu
2 TeX Users Group, P.O. Box 9506, Providence, RI 02940, USA, Email: tug@math.ams.com
... zpět do textu
3 Stanovy sdružení jsou v prvním čísle bulletinu CSTUGu.
... zpět do textu
4 Sdružení německy mluvících uživatelů TeXu
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011