\"/
\"/ \"/    

Tip: Norton Utilities 6.0

Miloslav Blažek, ÚVT MU
Ročník III - číslo 1, září 1992
Citace: M. Blažek. Tip: Norton Utilities 6.0. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1992, roč. III, č. 1, s. 13-16.
Tematické zařazení: Programy, nástroje
 předchozí článek | následující číslo 

Od doby, kdy byla Nortonova skupina pohlcena firmou Symantec, doznala populární sada programů souhrnně nazývaných "Norton Utilities" mnoha změn a rozšíření. Vzhledem k tomu, že na osobních počítačích je doposud pravděpodobně stále nejrozšířenější "osvojená" verze 4.50, pokusí se tento článek stručně zvěstovat výhody nejnovější verze.

Co jsou Norton Utilities 6.0

Jedná se o sadu výkonných prostředků pro provádění systémově administrátorských úkonů na počítači PC s operačním systémem MS-DOS laickým uživatelem. Programy pracují buďto v interaktivním (z klávesnice a myší ovládaná menu), nebo v dávkovém režimu (činnost programu je plně specifikována z příkazového řádku).

Nové vlastnosti

Na první pohled zaujmou uživatele následující změny oproti verzi 4.* :

Kompatibilita

Norton Utilities pracují na všech počítačích IMB PC kompatibilních od PC-XT až po PC-AT 486 a IMB PS/2, s operačním systémem MS-DOS, MS-WINDOWS, OS/2 nebo DR-DOS. Vývoj Norton Utilities pružně reaguje na nové možnosti poskytované počítači a potřeby uživatelů s nimi spojené. Jejich vysoká obecnost, přenositelnost a současně široké možnosti, které poskytují, z nich však učinily velmi rozsáhlý programový balík (2 MB v 50 souborech, ve sbaleném tvaru).

Charakteristika prostředků

Nortonovy utility zde uváděné budou rozděleny do několika kategorií, podle oblasti jejich použití.

 1. Uživatelský přístup

  NORTON
  Program, který umožní snadné spouštění Nortonových utilit pomocí výběru z menu a návod k jejich použití. Poskytuje stručný help k jednotlivým utilitám, umožňuje měnit jejich konfiguraci, zadat zkrácené jméno a heslo pro spuštění. Poskytuje vysvětlení chybových zpráv operačního systému a některých aplikací a podává návod, jak vzniklé problémy řešit.

 2. Záchrana ztracených nebo poškozených dat na disku a disketě

  NDD - Norton Disk Doctor
  Automaticky odhalí a opraví fyzické i logické chyby na disku.

  DISKEDIT - Disk Editor
  Umožňuje prohlížet obsah i takových disků a disket, se kterými nedovede pracovat DOS, opravovat na nich soubory a zachraňovat ztracená data.

  DISKTOOL - Disk Tools
  Poskytuje 6 procedur pro práci s diskem nebo disketou, jako je vytvoření bootovatelné diskety, "oživení" vadné diskety, vyřešení problémů s DOSovským příkazem RECOVER apod.

  EP - Erase Protect
  Ochrání data smazaných souborů nějaký čas (např. 5 dnů) před fyzickým přepsáním jinými daty, čímž umožňuje dodatečné bezchybné obnovení těchto souborů.

  FILEFIX
  Opravuje poškozené soubory ve formátu dBASE nebo Lotus 1-2-3.

  IMAGE
  Vytvořína diskunebodisketěsoubor
  IMAGE.DAT, do kterého uloží "snímek" dat životně důležitých pro udržování souborové struktury (Boot blok, FAT, kořenový adresář). V případě, že poté dojde k nechtěnému přeformátování takového média, je možné pomocí utility UnFormat provést restaurování obsahu média, které bude na základě uložené informace 100% správné. Vhodné umístit do souboru AUTOEXEC.BAT.

  UNERASE
  Utilita, která vyhledává a obnovuje smazané soubory - rychlá náprava omylem zadaného příkazu pro mazání (viz též EP). Obzvláštní pozornost věnuje souborům formátu dBASE a Lotus 1-2-3.

  UNFORMAT
  Na přeformátovaném disku obnoví data, která zde byla před provedením operace formátování. Spolehlivost této procedury výrazně zvýší pravidelné používání prostředku IMAGE.

 3. Zvyšování rychlosti a spolehlivosti přístupu k datům na disku

  CALIBRAT - Calibrate
  Prostředek, který zvýší rychlost a spolehlivost přístupu na pevný disk přeformátováním disku s optimálním prokládacím faktorem, což je provedeno beze ztráty dat na disku.

  Norton Cache
  Zrychluje běh programů uchováváním často používaných diskových dat v operační paměti.Tento prostředek je nutno nainstalovat do souboru CONFIG.SYS.

  SPEEDISK - Speed Disk
  Urychlí a zvýší spolehlivost přístupu na disk, sníží jeho opotřebovávání: provede reorganizaci uložení souborů a adresářů na disku tak, že sníží na nejmenší možnou míru fragmentaci souborů a volného místa (scelení).

 4. Zabezpečení dat proti neoprávněnému použití jinými osobami a ochrana proti virové nákaze

  DISKMON - Disk Monitor
  Poskytuje silnou ochranu proti zápisu na disk (například viry), informaci o přístupech na disk, parkuje hlavičky.

  DISKREET
  Na základě zvoleného hesla provádí šifrování/dešifrování zvolených souborů nebo oblastí disku.

  WIPEINFO - Wipe Information - vyhlazení informací za účelem utajení
  Tento program přepíše volný prostor vzniklý smazáním souborů, takže již není možné obnovení těchto souborů a zneužití dat v nich uložených nepovolanou osobou žádným způsobem. Dále vyčistí přidělené, avšak nevyužité místo na konci posledního bloku každého souboru, čímž zlikviduje kód případných virů zde se ukrývajících.

 5. Prostředky pro usnadnění a urychlení práce u počítače

  BE - Batch Enhancer
  Poskytuje řadu funkcí použitelných v dávkových programech (.BAT), kterými umožňuje zvýšit jejich sílu a učinit je interaktivními a atraktivními.

  DS - Directory Sort - setřídění adresáře
  Utilita příkazového řádku, která setřídí soubory v adresáři pro přehlednější výpisy a rychlejší přístup.

  NUCONFIG - Norton Utilities Configuration - konfigurování Nortonových utilit
  Tento program se používá pro nastavování a změny atributů Nortonových utilit, například

  • nastavení/odstranění hesla pro spuštění některých NU
  • úpravu menu programu NORTON
  • odstranění "nebezpečných" NU
  • změnu jména některé z NU
  • rozbalení zvolených NU na disku z důvodu rychlejšího zavedení do paměti
  • nastavení parametrů myši, barvy, ...
  Dále usnadňuje instalaci/odstranění ovladačů zařízení do souborů AUTOEXEC.BAT, CONFIG.SYS.

  NCC - Norton Control Center - Nortonovo řídící centrum
  Prostředek, který umožňuje nastavit následující hardwarové parametry počítače:

  • velikost kurzoru
  • barvy a videomód
  • rychlost autorepeatu klávesnice
  • citlivost myši
  • parametry sériových portů
  • datum, čas a vnitřní hodiny DOSu
  • jazykově závislé informace (podpora národního prostředí DOSem)

  FA - File Attributes
  Zobrazí a umožní změnit atributy souborů a adresářů.

  FD - File Date
  Umožňuje nastavit čas a datum (poslední změny) souboru.

  FILEFIND - File Find
  Tato utilita vyhledává na discích soubory specifikované jménem, atributy, datem změny nebo řetězcem, který obsahují. Umožňuje změnit atributy nalezených souborů.

  FL - File Locate
  Utilita příkazového řádku pro rychlé vyhledání souboru(ů) na disku.

  FS - File Size
  Utilita příkazového řádku, která zobrazí velikost souborů a procentuální obsazení místa na disku.

  LP - Line Print
  Utilita příkazového řádku, která vytiskne obsah textového souboru na libovolné textové nebo PostScriptové tiskárně (včetně číslování stránek apod.).

  NCD - Norton Change Directory
  Přepne do adresáře zadaného pouze částí jména nebo navigací po zobrazeném stromu adresářů.

  SFORMAT - Safe Format - bezpečné formátování
  Přeformátuje disk nebo disketu beze ztráty uložených dat.

  SYSINFO - System Information
  Poskytuje informace o všech skutečnostech na počítači - technickém vybavení, parametrech CMOS, rozdělení disků, obsazení paměti, používané síti, rezidentních programech, ovladačích zařízení apod. Dále provádí srovnávací testy výkonnosti počítače (benchmarky).

  TS - Text Search
  Utilita příkazového řádku, která najde soubory obsahující specifikovaný textový řetězec.

 6. Příkazový procesor

  NDOS - Norton DOS
  Náhrada interpretu COMMAND.COM s celou řadou rozšíření (historie, help, aliasy, a mnoho přidaných příkazů).

Slovo na závěr

Jak je vidět, stal se z kdysi jednoduchého, užitečného a elegantního prostředku sice velice výkonný, avšak rozsáhlý programový systém, jehož komplikovanost může leckterého uživatele odradit. Autoři si této složitosti ovšem byli zřejmě vědomi, a proto navrhli ovládání všech programů maximálně přehledně, s účelně členěnými menu, přiměřeně podrobnou nápovědou, možností kdykoliv přerušit libovolnou operaci bez škodlivých následků, dostatečně výrazným potvrzováním nebezpečných a destruktivních operací, popř. automatickým zastavením před provedením některých nevhodných kroků. Tedy většinu prostředků může bez obav používat i víceméně nezaškolený uživatel, který dokáže číst anglické texty, popř. který doposud používal Norton Utilities verze 4.*. Na druhou stranu ovšem může být návyk na některý prostředek z předchozí verze (např. NU) tak silný, že u něj uživatel rád zůstane i po inovaci programového vybavení.

Produkt:   Norton Utilities 6.0
Producent: SYMANTEC, Cupertino, CA, USA
Cena: 2850 Kčs
Distributor: TH'system a.s., ul. 28.října 86
702 00 Ostrava 2
tel.: (069)233752, fax: (069)233742
... a řada dalších

Příště: Scan

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011