\"/
\"/ \"/    

Knihovní katalogy v Internetu

Miroslav Bartošek, ÚVT MU
Ročník III - číslo 4, březen 1993
Citace: M. Bartošek. Knihovní katalogy v Internetu. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. III, č. 4, s. 14-15.
Tematické zařazení: Knihovny
 předchozí článek | následující článek 

Pro zájemce o problematiku automatizace knihoven (ale nejenom pro ně) je užitečným zdrojem informací Seznam knihovních katalogů a databází přístupných prostřednictvím sítě Internet. Tento seznam je vytvářen v elektronické podobě a průběžně doplňován na University of New Mexico (USA) a v současnosti obsahuje popis více než stovky převážně univerzitních katalogů a databází. Má následující části:

Každá položka seznamu obsahuje stručný popis daného systému, přístupové informace (elektronické adresy pro telnet, hesla, požadovaný typ terminálu) a minimální základní instrukce pro práci se systémem. Podrobnější "návod k obsluze" poskytuje pak každý systém po přihlášení prostřednictvím vlastní nápovědy.

Příklady:

 1. Jako příklad jednoho z mnoha volně přístupných knihovních katalogů lze uvést systém MELVYL. Jedná se o sdílený katalog monografií a seriálů Kalifornské univerzity, Kalifornské státní knihovny a dalších přidružených knihoven. Katalog monografií obsahuje přes 5.5 miliónů záznamů (knihy, mapy, hudební nahrávky atd.), katalog seriálů zahrnuje 640.000 titulů časopisů, novin, sborníků a dalších periodik.

  Systém umožňuje navíc přímý přístup do databází MEDLINECurrent Contents (jen pro studenty a pracovníky Kalifornské univerzity) a pomocí výběru ze systému "jídelníčků" umí zprostředkovat přístup do nejvýznamnějších knihovních katalogů po celých Spojených státech i zbytku světa.

  Pro vyzkoušení - elektronická adresa pro telnet je: melvyl.ucop.edu (lze také použít kteroukoliv ze čtyř internetovských adres: 31.1.0.1, 31.0.0.11, 31.0.0.13, 31.1.0.11).

 2. Univerzitní informační systémy jsou názornou ukázkou toho, kam až dospěla computerizace univerzit ve vyspělých zemích. Většina takovýchto systémů nabízí nejen obecné informativní údaje o univerzitě, kolejích, katedrách či ústavech, ale také seznamy přednášek a zkoušek, informace o přednášejících, plánované univerzitní akce, zprávy z jednání spolků a výborů, telefonní a e-mailové seznamy, nabídky volných míst, elektronické zpravodaje, průvodce, nabídky sportovních a kulturních událostí. Jako "pralinka na dortě" se pak objevují lokální předpovědi počasí, jídelníčky v menzách, ...

  Jako příklad spíše skromnějšího systému je možné vyzkoušet Informační systém Oxfordské univerzity; postup je následující:

       telnet sun.nsf.ac.uk   (připojení do britské akademické sítě JANET)
  login: janet (user-id je janet, heslo je prázdné)
  hostname: uk.ac.ox.info (připojení na oxfordský informační systém)

Seznam knihovních katalogů a databází je vytvářen především pro uživatele v USA, proto je také výčet amerických (univerzitních) katalogů a systémů nejúplnější. Evropa (s výjimkou dobře zmapované Velké Británie) je naproti tomu zastoupena dost řídce. Přes tento nedostatek může být Seznam katalogů a databází velmi zajímavý i pro naše uživatele. Lze například provádět zdarma vlastní rešerše v mnoha velmi dobře vybavených knihovnách a získávat informace o vybraných univerzitách; pro zájemce o problematiku automatizace knihoven je lákavá možnost vyzkoušet a otestovat si nejrůznější knihovní systémy v praxi.

Na závěr - jak lze Seznam katalogů a databází získat:

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011