\"/
\"/ \"/    

Multilicence softwaru pro školství

Zdeněk Botek, PřF MU
Ročník IV - číslo 3, leden 1994
Citace: Z. Botek. Multilicence softwaru pro školství. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1994, roč. IV, č. 3, s. 9.
Tematické zařazení: Licence a nákup SW
 předchozí článek | následující článek 

Katedra matematické informatiky PřF MU Brno působí od roku 1991 jako středisko projektu COMENIUS. O tomto projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsme již na stránkách Zpravodaje ÚVT MU informovali (např. v čísle IV/2, listopad '93). Cílem projektu je vybraným školám zpřístupnit špičkové technické i programové vybavení, v současné době je do projektu zařazeno celkem 92 škol. Působení KMI PřF MU mimo zajišťování úkolů školícího střediska spočívalo ve snahách o rozšíření využitelnosti programů na celou oblast školství, nikoliv pouze na vyvolené školy. Tato snaha byla podpořena pražským Centrem projektu a výsledkem je dnes již dostatečně bohatá nabídka volně dostupného softwaru pro školy všech druhů a stupňů v ČR.

Katedra od 24.ledna 1994 umožňuje každé pondělí v době od 14 do 18 hodin v laboratoři Ia na pracovišti Burešova 20, 6.poschodí, kopírování níže uvedených programů pro školy a školská zařízení. Seznam programů pro školství ČR, pro které zajistil projekt COMENIUS multilicenci:

______________________________________
M602
manažer pro MS-DOS
Calc602 v.1.5
tabulkový kalkulátor MS-DOS
Text602
textový editor pod MS-DOS
WinText602
textový editor pod Windows
WinBase602
databázový systém pod Windows
______________________________________
Famulus 3.1
výukový modelovací a simulační systém
soubory chemických výukových programů
Buňka
biologie a biochemie
Karel IV
rodokmen hlav českého státu
Čočky
optika pod Windows
______________________________________
Karel 3D
program. prostředek pro výuku
LOGO pro Windows
program. prostředek pro základní výuku

Software602 v síti MU

Programy firmy Software602 zahrnuté do multilicence pro oblast školství jsou volně dostupné nejen pro výuku, ale i pro administrativní potřeby škol. ÚVT zřídil pro učitele z MU na počítači ftp.ics.muni.cz účet t602 s adresáři, ve kterých jsou uloženy kopie instalačních disket.

Přístup k účtu je chráněn heslem, se kterým byli seznámeni vedoucí LVT na fakultách. Dokumentaci k programům si lze objednat za paušální poplatek 280 Kč (včetně poštovného) na adrese:

Software602, s.r.o.
P.O.BOX 1
Praha 4
PSČ: 140 00
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011