\"/
\"/ \"/    

Automatizace knihoven na PřF MU

Miroslav Bartošek, ÚVT MU
Ročník IV - číslo 3, leden 1994
Citace: M. Bartošek. Automatizace knihoven na PřF MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1994, roč. IV, č. 3, s. 14.
Tematické zařazení: Knihovny
 předchozí článek | následující článek 

Výbor Fondu rozvoje VŠ - 1993 schválil dodatečně v říjnu loňského roku projekt Automatizace knihoven na Přírodovědecké fakultě MU (řešitel dr.M.Bartošek, spoluřešitel doc.J.Celý). Z grantu ve výši 0.5 miliónu Kč byly v prosinci pořízeny čtyři knihovnické systémy (každý v sestavě: server PC-486 a Tinlib - modul Katalog pro 4 souběžně pracující uživatele v prostředí MS-DOS/TCP-IP) pro fakultní ústřední knihovnu a oborové knihovny Matematika, Fyzika a Chemie.

V únoru bude na každý server instalován knihovnický software a poté zahájí ústřední knihovna PřF automatizované zpracování knižních přírůstků pro celou fakultu, zatímco oborové knihovny se zaměří na retrospektivní konverzi svých fondů. Bližší informace podá zájemcům M.Bartošek, ÚVT MU.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011