\"/
\"/ \"/    

Novinky z internetovského světa

Miroslav Bartošek, ÚVT MU
Ročník V - číslo 1, září 1994
Citace: M. Bartošek. Novinky z internetovského světa. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1994, roč. V, č. 1, s. 10-11.
Tematické zařazení: Internet
 předchozí článek | následující článek 

Jak veliký je Internet?

Internet Society, mezinárodní organizace pro počítačovou síť Internet, zveřejnila 3. srpna 1994 nejnovější výsledky měření velikosti sítě. Podle těchto měření zahrnoval Internet v polovině letošního roku 3.2 miliónů dosažitelných (trvale připojených) počítačů v 33 tisících sítích po celém světě. Impozantní je nejenom tento počet, ale především dynamika růstu: 10-ti násobný nárůst od roku 1990, 81% přírůstek za poslední rok, 1 milión nově připojených strojů za prvních šest měsíců roku 1994:


       červenec '94  leden '94  červenec '93

počítače    3,212,000   2,217,000   1,776,000
domény      46,000     30,000    26,000

Zajímavá je také tabulka udávající počet připojených počítačů podle jednotlivých zemí (připomeňme, že ČR je do Internetu připojena od počátku roku 1992). Z tabulky vybíráme:


 Země        počet    %    nárůst od
         počítačů  z celku  ledna '94

  US - .edu   856,234   27%    41%
   - .com   774,735   24%    36%
   - .gov   169,248    5%    31%
   - .mil   130,176    4%    26%
   - ... 
  US - celkem 2,044,401   63%    38%
 
  UK       155,706    5%    37%
  Německo    149,193    5%    51%
  Kanada     127,516    4%    48%
  Austrálie   127,514    4%    42%
  Japonsko    72,409    2%    69%
  Francie     71,899    2%    117%
  Holandsko    59,729    2%    43%
  ... 
  Hong Kong    9,141   <1%    60%
  Polsko      7,392   <1%    55% 
  Česká rep.    5,639   <1%    169%  
  Maďarsko     5,390   <1%    122%  
  ... 
  Rusko (SU)    3,145   <1%    142%  
  ... 
  Slovensko     868   <1%    70%  
  ... 
  Bulharsko      79   <1%    276% 
  ... 
  Antarktis      4   <1%    * 
  Saudská Arábie    1   <1%    * 

  Svět bez US 1,180,776 37%    * 

Podrobnější informace lze nalézt v adresáři zone na ftp.nw.com.

INET'94/JENC5

Pod názvem INET'94/JENC5 se v červnu konala v Praze jedna z nejdůležitějších komunikačních událostí roku: spojený kongres dvou mezinárodních počítačových konferencí - v pořadí čtvrté Internetovské konference International Networking Conference INET'94 pořádané Internet Society (ISOC) a páté evropské počítačové konference 5. Joint European Networking Conference JENC5 pořádané Reseaux Associes pour la Recherche Europeenne (RARE).

Cílem kongresu, kterého se zúčastnilo 1200 odborníků z více než stovky členských zemí obou spolupořádajících organizací, bylo jednak přispět k dalšímu rozšíření Internetu,1 jednak shromáždit vrcholné fórum k diskusi o nových technologiích. Symbolickým příspěvkem do této diskuse bylo i zatím nejdelší instalovaná datová linka s rychlostí přenosu 2Mbps zřízená po dobu konání konference mezi Prahou a Londýnem.

Mezi hlavní témata patřily otázky vývoje globální informační infrastruktury, komercionalizace Internetu, vytváření " virtuálních" knihoven, vývoj standardů, směrování/adresace v síti a využíváni Internetu jako prostředku pro transfer technologií a ekonomického rozvoje.
Podrobnější informace z jednání tohoto kongresu (včetně kompletního sborníku) jsou k dispozici např. přes www nebo gopher Internet Society (info.isoc.org).

setting
1 Pořadatelství bylo svěřeno České republice nejen z důvodu podpory sítí ve střední Evropě, ale také jako výraz uznání za dosažené výsledky - viz tabulka v první části tohoto článku.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011