\"/
\"/ \"/    

Hektické léto v Celouniverzitní počítačové studovně

Radim Peša, ÚVT MU
Ročník XVII - číslo 1, říjen 2006
Citace: R. Peša. Hektické léto v Celouniverzitní počítačové studovně. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2006, roč. XVII, č. 1, s. 1-2.
verze pro tisk: PDF
Tematické zařazení: Počítačové studovny
 předchozí číslo | následující článek 

Po šesti letech takřka nepřetržitého provozu (ve dne i v noci, pracovní dny i víkendy) došlo tento rok v létě k rozsáhlé rekonstrukci prostor Celouniverzitní počítačové studovny MU umístěné v budově lékařské fakulty na Komenského náměstí. Celouniverzitní počítačová studovna je po celou dobu své existence intenzivně využívána studenty MU, což se projevilo značným opotřebením vybavení a vůbec prostor CPS. Pro ilustraci vytížení studovny uveďme jen pár čísel: v roce 2005 navštívilo CPS 16 154 studentů MU, kteří vykonali celkem 389 tisíc návštěv a vytiskli 670 tisíc stran papíru.

1  CPS v novém

Jedním ze dvou hlavních cílů prázdninové rekonstrukce studovny byla obnova a výměna stávajícího vybavení. Druhý cíl rekonstrukce pramenil z faktu, že zájem studentů o poskytované služby je tak velký, že kapacita studovny často tomuto zájmu nedostačuje. Protože rozšíření prostor CPS v rámci stávajícího využití budovy na Komenské náměstí není možné, byl při rekonstrukci kladen důraz na efektivnost využití stávajících prostor. Díky pečlivé přípravě se podařilo změnou uspořádání v rámci jednotlivých místností získat celkem 20 nových míst pro práci studentů a navýšit kapacitu CPS na celkem 129 pracovních míst s PC. To vše samozřejmě při dodržení platných právních norem a předpisů a podle subjektivního názoru zúčastněných i bez zhoršení kvality studentského pracovního místa. Celková kapacita CPS nyní činí 129 pracovních míst s PC a dalších 16 míst pro připojení přenosných počítačů.

CPS je studenty intenzivně využívána nejenom během jarního a zimního semestru, ale i během letních prázdnin. Při rekonstrukci byl proto kladen velký důraz na minimalizaci délky uzavírky CPS. Původní plán provést rekonstrukci během 14 dní se ukázal jako nereálný a uzavírka musela být prodloužena na tři týdny - a i tento termín se ukázal jako velmi napjatý a kladl velké nároky na synchronizaci a návaznost jednotlivých prováděných prací a na koordinaci zúčastněných firem. Jenom pro ilustraci: Během tří týdnů bylo ze studovny nejprve kompletně odstěhováno všechno vybavení a nábytek včetně koberců. Následně byly provedeny stavební úpravy, vybudovány nové datové rozvody, požární signalizace, zprovozněn nový kamerový systém, provedeny úpravy vzduchotechniky. Během stavebních uprav byl současně upravován odvezený nábytek. Po dokončení stavebních úprav byly položeny nové koberce, navezen a zkompletován nábytek, oživeny datové a elektrické rozvody. A jako bonbónek nakonec byla navezeno a zprovozněno všech 129 nových počítačů. Kapitolou samou pro sebe byla výměna vstupního systému, která proběhla současně s rekonstrukcí CPS. Vstupní systém včetně turniketu byl prakticky vytvořen znovu, tak aby jeho parametry lépe odpovídaly požadavkům nepřetržitého provozu. Hlavní důraz byl kladen na zvýšení bezpečnosti jak majetku tak především obsluhy a uživatelů CPS při nepřetržitém provozu (zejména pak v nočních hodinách).

Uživatelé nově najdou v rekonstruované CPS především příjemnější prostředí pro práci. Dále CPS nabízí již výše zmíněný vyšší počet lépe vybavených pracovních míst. Byly pořízeny počítače v konfiguraci Pentium D 2,8 GHz, 1 GB RAM, 80 GB HDD, 19" LCD monitor. V brzké době bude možné využívat barevnou laserovou kopírku a síťový scanner. Pro zotavení studiem unavených uživatelů byla rozšířena nabídka automatů s občerstvením a nápoji.

2  Co je nového v síti Univerzitních počítačových studoven

Mimo rekonstrukce CPS došlo během letních měsíců také k dalšímu rozvoji sítě Univerzitních počítačových studoven (http://ups.muni.cz). Tato síť zahrnuje vedle CPS i některé další počítačové studovny na fakultách, provozované pod jednotnou správou a poskytující jednotné prostředí a služby všem studentům MU - nezávisle na umístění konkrétní studovny.

Byla rozšířena studovna v informačním centru přírodovědecké fakulty o dalších 36 PC, studovna na pedagogické fakultě byla rozšířena o 10 PC v knihovně fakulty. Součástí sítě Univerzitních počítačových studoven se stalo 120 nových počítačů umístěných v ústřední knihovně filozofické fakulty. Celkem je nyní na pěti různých fakultách MU uživatelům k dispozici 390 počítačů plně v režimu Univerzitních počítačových studoven. Za zmínku stoji, že Univerzitní počítačové studovny (a tedy i CPS) mohou nově využívat mimo studentů i zaměstnanci MU.

Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se na letní rekonstrukci CPS a vůbec všech pracích souvisejících s rozvojem UPS podíleli, během pro ně nikoli dovolenkového, ale naopak velmi hektického léta. Diky!

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011