\"/
\"/ \"/    

Jak se chránit proti spamu

Miroslav Bartošek, ÚVT MU
Ročník XVII - číslo 4, duben 2007
Citace: M. Bartošek. Jak se chránit proti spamu. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2007, roč. XVII, č. 4, s. 11-14.
verze pro tisk: PDF
Tematické zařazení: Elektronická pošta
 předchozí článek | následující článek 

Idylické časy, kdy Internet byl výlučnou doménou vědců a ohleduplných uživatelů respektujících psaná i nepsaná pravidla síťové etikety (netiquette), jsou nenávratně pryč. Dnešní Internet je nástroj, který na jednu stranu fantastickým způsobem rozšiřuje informační a komunikační možnosti běžného člověka, na druhou stranu skýtá mnohá rizika a nebezpečí - zejména pro nepoučeného a neopatrného uživatele.

V oblasti elektronické pošty jsou hlavními riziky šíření virů/červů a spam. Přestože hlavní tíha boje proti těmto rizikům leží na správcích počítačů a síťových služeb, na individuální úrovni rozhoduje o mnohém sám uživatel. Svými znalostmi a svým chováním ovlivňuje z nemalé části míru svého vlastního ohrožení i ohrožení dalších uživatelů. V případě elektronické pošty může podstatným způsobem ovlivnit množství spamu přicházejícího z Internetu na jeho adresu, stejně tak jako množství spamu, který skončí nerozpoznaný přímo v jeho poštovní schránce. K tomu je ale třeba znát a dodržovat jistá pravidla. Ty lze shrnout do sedmi oblastí:

  1. Chraňte svou e-mailovou adresu.
  2. Svou poštu čtěte bezpečným způsobem.
  3. Poštu posílejte bezpečným způsobem.
  4. Neodpovídejte na spam.
  5. Filtrujte svou poštu.
  6. Buďte obezřetní.
  7. Udržujte své počítače v zabezpečeném stavu.

1  Chraňte svou e-mailovou adresu

Obecná zásada říká, že nejefektivnější způsob jak se vyhnout spamům je neumožnit spammerům získat vaši e-mailovou adresu. Nejčastěji získávají spammeři adresy automatizovaným sběrem přímo z webu (z webových stránek, diskusních skupin) nebo tím, že jim ji sami předáte (vyplněním e-mailové adresy při on-line nákupech a registracích). Z toho vyplývají i následující doporučení:

2  Svou poštu čtěte bezpečným způsobem

Některé spammerské e-maily jsou konstruovány tak, aby poskytly spammerům informaci o tom, zda je vaše e-mailová adresa platná či nikoliv. V kladném případě se cena vaší adresy pro spammery zvyšuje a můžete očekávat ještě větší přísun spamu. Často také dochází k propojování spamu s viry a červy. Při čtení spamů můžete být přesměrováni na spammerské stránky, odkud mohou být do vašeho počítače zavlečeny různé typy nákazy. Proto je užitečné zavést a dodržovat určitou disciplínu, pravidla a nastavení pro bezpečné čtení pošty:

3  Poštu posílejte bezpečným způsobem

Některé způsoby rozesílání pošty mohou znamenat větší riziko prozrazení vaší adresy, či adres vašich kolegů. Současně je vhodné vždy uvažovat nad tím, co a jak vy sami rozesíláte, abyste (byť nevědomky) nepřispívali ke zvyšování spamové zátěže:

4  Neodpovídejte na spam

Z hlediska reakce na obdržený spam může být v našich zeměpisných šířkách někdy vhodné rozlišovat měkký spam rozesílaný spíše nezkušenými či naivními tuzemskými podnikateli od tvrdého spamu valícího se zpravidla ze zahraničí. Zatímco v prvním případě se dá uvažovat o vhodné formě komunikace s odesílatelem za účelem dalšího zamezení spamu (ale pouze pokud jste si jisti jeho identitou a relativní seriózností), ve druhém případě je doporučení jednoznačné - na spam nikdy nereagujte!

5  Filtrujte svou poštu

Spam je do jisté míry individuální záležitost - co je spamem pro jednoho uživatele, nemusí být spamem pro jiného. Proto jsou hromadné antispamové filtry (univerzitní, fakultní) nastaveny dost konzervativně a nemohou zajistit absolutní ochranu všem uživatelům. Přestože účinnost fakultního filtru bývá obecně velmi vysoká, i více než 90%, může se stát, že ve vašem konkrétním případě nemusí být dostatečná (a na druhou stranu se dokonce může stát, že je pro vás příliš restriktivní). V takovém případě se může vyplatit nastavit si svůj osobní antispamový filtr. Záleží samozřejmě na vašich znalostech, dovednostech a ochotě naučit se něco nového k dané problematice a v praxi to aplikovat.

6  Buďte obezřetní

Internet v současnosti již není (a stěží kdy v dohledné době bude) tak idylické a bezpečné prostředí jako ve svých počátcích. Je třeba s tím počítat, a být poučený a obezřetný. V případě spamů již nejde dnes jen o to, že obtěžují. Čím dál více dochází k jejich propojování s počítačovými viry, červy, trojskými koni a různými podvodnými aktivitami. Čili stávají se i nebezpečnými.

7  Udržujte své počítače v zabezpečeném stavu

Podle některých odhadů je až 7% počítačů připojených do Internetu napadeno různou formou nákazy, včetně programů, které se navenek zdánlivě nijak škodlivě neprojevují, umožňují však hackerům ovládat váš počítač bez vašeho vědomí a zneužívat ho pro různé účely. Například pro rozesílání spamu. Proto:

Jako v každém nebezpečném prostředí, ochrana policií (v případě Internetu pak správci počítačů a počítačových služeb) je vždy omezená, a její úspěšnost je velmi závislá na ochotě a spolupráci jednotlivců. V případě Internetu to platí dvojnásob - bez aktivního zapojení poučených (a trvale vzdělávajících se) uživatelů zůstane boj proti spamům sysifovským úsilím.

Literatura

[1] M. Bartošek. Vylaďte si svůj SpamAssassin (2). Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2005, roč. XVI., č. 2, str. 5-8.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011