\"/
\"/ \"/    

Tipy z Inetu: Evidencia súkromného volania z mobilných telefónov

Michal Oprendek, ÚVT MU
Ročník XVIII - číslo 2, prosinec 2007
Citace: M. Oprendek. Tipy z Inetu: Evidencia súkromného volania z mobilných telefónov. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2007, roč. XVIII, č. 2, s. 11-12.
verze pro tisk: PDF
Tematické zařazení: Informační systémy MU
Článek je součástí seriálu Tipy z Inetu
 předchozí článek | následující článek 

Písať o rozšírení mobilnej komunikácie a jej význame pri riadení a správe by bolo nosením dreva do lesa - veď každý z nás mobilný telefón má a o jeho výhodách vie. Podobne, ako v komerčnej sfére, i niektoré pracoviská Masarykovej univerzity poskytujú svojim zamestnancom služobné telefóny a pripúšťajú ich používanie aj na súkromné účely, najmä ak sa "zmestí" do predplatených minút.

Kontrolu a riadenie používania mobilných telefón podporuje i systém Inet. V súčasnej dobe v ňom beží pilotná prevádzka zahŕňajúca evidenciu mobilných telefónov zamestnancov Ústavu výpočetní techniky.

1  Aplikácie

Aplikačná podpora sa skladá z rozhrania pre správcov, pomocou ktorého riadia spracovanie údajov, a z aplikácii pre samotných užívateľov mobilných telefónov. V Inete teda nájdete aplikácie:

Seznam služebních mobilních telefonů
https://inet.muni.cz/app/mobile/list, ktorý informuje o Vašich súčasných i bývalých mobilných telefónoch; označovať súkromné hovory je potom možné v aplikácii
Výpis mobilních hovorů
https://inet.muni.cz/app/mobile/calls, v ktorej nájdete Vaše hovory roztriedené podľa mesiacov. Označovanie uľahčuje prepojenie s aplikácou
Osobní adresář
https://inet.muni.cz/app/telef/osobni.adresar, ktorý je spoločný s aplikáciami na správu hovorov realizovaných pomocou Jednotné hlasové sítě.

2  Spracovanie údajov

Spracovanie údajov o hovoroch je podobné ako pri hovoroch cez Jednotní hlasovou síť MU, má však svoje špecifiká. Operátor (Telefónica O2) poskytuje podrobné výpisy uskutočnení hovorov a využitia služieb (SMS a MMS správy, dátové prenosy,...), ktoré sa importujú do systému Inet spolu s účtovanou cenou. Po importe sa výdavky za jednotlivé hovory prepočítajú, akoby tvorili jeden veľký spoločný paušál. Medzitým majú zamestnanci možnosť (a povinnosť) označiť svoje súkromné hovory. Po uzávierke označovania za ne zaplatia.

Hlavný rozdiel oproti spracovaniu hovorov uskutočnených prostredníctvom Jednotné hlasové sítě je, že v prípade pevných liniek sú údaje o hovore (a tým aj možnosť označiť súkromné hovorné) dostupné takmer bezprostredne po zložení slúchadla. Dáta o mobilných hovoroch sú bohužiaľ k dispozícii až začiatkom ďalšieho mesiaca. Na druhej strane, užívateľ vie, koľko presne za hovory zaplatí, keďže prepočet hovorného a uzávierka označovania sú oddelené akcie. V čase medzi nimi, kedy prebieha označovanie súkromného hovorného, sú už známe konečné ceny hovorov.

3  Prepočet hovorného

Prepočet cien za hovory má podobnú filozofiu ako v prípade hovorov z pevných liniek - zotiera rozdiely medzi počtom voľných minút v jednotlivých tarifách. Nezáleží ani na tom, či v konkrétnom prípade boli prečerpané voľné minúty alebo nie - každý platí za minútu hovoru rovnakú cenu. Budete namietať, že je tento prístup nespravodlivý, opak je však pravdou. Zahrnutie veľkosti paušálu by vytvorilo neľahko obhájiteľné rozdiely medzi zamestnancami (zamestnanci s menšími paušálmi by boli znevýhodnení), zahrnutie prečerpania či nevyčerpania voľných minút by mohlo mať za následok "šetrenie" minút na súkromné volania.

Takto navrhnutý systém motivuje zamestnancov používať mobilný telefón na súkromné volania iba v nutnej miere, čo otvára managementu možnosť optimalizovať náklady - po niekoľkých mesiacoch je zrejmé, ktorý zamestnanec skutočne potrebuje väčší paušál a ktorému by stačil i polovičný.

V tejto forme funguje systém na Ústave výpočetní techniky už štvrtý mesiac, je overený a použiteľný i pre iné pracoviská Masarykovej univerzity. V prípade záujmu o pridanie mobilných telefónov Vášho pracoviska do tohto systému píšte na tel-op@muniteckacz.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011