\"/
\"/ \"/    

Řízení a správa projektů v IS MU

Michal Brandejs, Jitka Brandejsová, Jana Neubertová, FI MU
Ročník XVIII - číslo 4, duben 2008
Citace: M. Brandejs, J. Brandejsová, J. Neubertová. Řízení a správa projektů v IS MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2008, roč. XVIII, č. 4, s. 5-7.
verze pro tisk: PDF
Tematické zařazení: Informační systémy MU, Projekty, Služby pro uživatele MU
 předchozí článek | následující článek 

Přiměřeně detailní a současně realistické plánování každého projektu přispívá k jeho kvalitnímu vedení a úspěchu. Na každé univerzitě, jednotlivých pracovištích nebo studijních skupinách existují projekty v  pracovních týmech, kde množství činností, pracovníků nebo informací k projektu je vysoké a různorodé. Softwarová podpora běžných týmů pro řízení projektů, tedy vytvoření zázemí s potřebnými informacemi, členům projektových týmů na Masarykově univerzitě dosud chyběla. K tomuto účelu IS MU vytvořil na jaře 2007 novou agendu projekty a na začátku prosince 2007 ji nabídnul všem svým uživatelům. Ti ji mohou využít k managementu týmů spolupracujících na konkrétním projektu. Agenda umožňuje rozpracovat celý projekt do jednotlivých úkolů, které mohou mít vlastní termíny zahájení a ukončení. Úlohy na sebe mohou libovolně navazovat. K jednotlivým úkolům lze evidovat prioritu, trvání, klíčová slova a postup řešení. Dle těchto kritérií lze také rychle vyhledávat konkrétní úkoly.

Pokud má uživatel zapnut design v IS MU, objevuje se mu nabídka aplikace v levém menu, a v nabídce titulní strany IS MU Osobní administrativa ji uživatel najde pod označením "Řízení projektů". Po rozkliknutí aplikace se zobrazí seznam projektů, k nimž má uživatel právo minimálně pro čtení.

1  Co všechno Projekt umožňuje

Aplikace je jednoduchá na ovládání a má celou škálu možností pro správu a evidenci projektů. Umožňuje:


Ukázka přehledu projektů
Ukázka přehledu projektů
 
Obr 1: Ukázka přehledu projektů.
 

2  Příklad využití Projektu

Aplikace je určena nejen pro pracovní týmy, ale také pro studijní týmy a práci na studijních projektech.

Příklad 1:
Vyučující připravuje se studenty konkrétní projekt. V této agendě studentům upřesňuje jednotlivé úkoly a studenti dávají zpětnou vazbu a referují o stavu rozpracovanosti úkolu a postupu jednotlivých kroků.

Příklad 2:
Vedoucí pracovního kolektivu organizuje projekt nebo organizátor univerzitní/fakultní akce připravuje akci. Vedoucí/organizátor rozplánuje jednotlivé úkoly a kroky v úkolu v agendě Projekty, které jsou potřebné k dosažení cíle. Jednotliví spolupracovníci se úkolů ujmou a pečlivě sledují priority úkolů/kroků a další návaznosti.


Příklad projektu
 
Obr 2: Příklad projektu.
 

Ukázka editace úkolu
 
Obr 3: Ukázka editace úkolu.
 

Užitečné je připojení odkazů na veškeré související materiály k úkolům, které umožňují strukturovat podklady a zpřehledňují rozsáhlé projekty. Tyto materiály se ukládají do IS MU a je potřebné jim nastavit přístupová práva ke konkrétním osobám v projektu (právo číst, vkládat, spravovat...). Takto se přikládají například smlouvy k obchodním nebo partnerským projektům, finanční rozvahy nebo čerpání prostředků, výkresy, fotografie nebo podrobné přílohy k projektu.


Ukázka tisku úkolu
 
Obr 4: Ukázka tisku úkolu.
 

Využití HTML pro výraznější grafické strukturování projektu nebo barevný popis slouží k lepší orientaci. Jednotlivé úkoly si mohou uživatelé z aplikace tisknout a mít tyto vytištěné podklady k dispozici například pro jednání nebo pracovní poradu.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011