\"/
\"/ \"/    

Dotazník ke Zpravodaji ÚVT MU

Miroslav Bartošek, ÚVT MU
Ročník XIX - číslo 1, říjen 2008
Citace: M. Bartošek. Dotazník ke Zpravodaji ÚVT MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2008, roč. XIX, č. 1, s. 1-2.
verze pro tisk: PDF
Tematické zařazení: Dění na MU
 předchozí číslo | následující článek 

Dnešním číslem zahajujeme vydávání již 19. ročníku Zpravodaje ÚVT MU. Zpravodaj vznikl v roce 1991, na popud tehdejšího náměstka ředitele ÚVT a prorektora MU - Jiřího Zlatušky. Cílem bylo vytvořit informační zdroj, jehož prostřednictvím bude možné lépe informovat univerzitní veřejnost o dění na poli výpočetní techniky. Tehdejší doba byla převratná a na informace bohatá: padla železná opona a s ní i omezení na dovoz nejmodernějších informačních a komunikačních technologií z nejvyspělejších zemí světa, v masovém měřítku začaly i na univerzitě nastupovat osobní počítače, přišly moderní západní střediskové počítače, nové operační systémy, univerzita se chystala na připojení do sítě Internet, uživatelé začali objevovat nové formy elektronické komunikace...

Během následujících 18 let se na poli výpočetní techniky (nebo ICT - informačních a komunikačních technologií, jak se nověji začalo říkat) mnohé změnilo. Objevily se zcela nové technologie (za všechny zmiňme alespoň web), nové univerzitní informační systémy, výpočetní technika přestala být doménou hrstky zasvěcených uživatelů a stala se běžným nástrojem každého zaměstnance a každého studenta univerzity. To vše přinášelo nová témata a priority, na něž se Zpravodaj snažil reagovat.

Během dosavadní historie Zpravodaje bylo publikováno 575 článků od 171 autorů. Převážná část z nich se týkala dění přímo na naší univerzitě; nechyběly ani zajímavosti ze světa, vzdělávací články, informace o užitečných nástrojích. Zpravodaj začal být vydáván ve dvou verzích: ve verzi tištěné - tradičně je zdarma zasílána všem zájemcům z MU, a verzi webové - je dostupná komukoliv na adrese http://www.ics.muni.cz/zpravodaj. Do webové verze byly převedeny všechny publikované články, počínaje prvním číslem Zpravodaje ÚVT MU z března 1991, takže uživatelé v ní naleznou nejen nejnovější informace, ale také historický záznam všech hlavních počítačových událostí na univerzitě.

Již 18 let zprostředkovává Zpravodaj nejrůznější informace čtenářům. Abychom však mohli lépe reagovat na to, co vás skutečně zajímá, je čas od času nezbytná zpětná vazba. Připravili jsme proto pro vás krátký elektronický dotazník, jehož prostřednictvím bychom chtěli získat vaše názory na Zpravodaj současný, ale zejména na ten budoucí. Dotazník1 naleznete na adrese www.ics.muni.cz/zpravodaj/dotaznik a bude otevřen do 15. listopadu 2008. Jeho vyplnění by nemělo zabrat více než několik málo minut. Zajímají nás jak odpovědi na konkrétní dotazy formou výběru z předdefinovaných možností, tak i volná textová vyjádření. S odpověďmi jednotlivých respondentů bude zacházeno jako s důvěrnými údaji; zveřejněny budou pouze souhrnné údaje.

Děkujeme za vyplnění dotazníku! Pomůže nám lépe reagovat na vaše zájmy a potřeby.

setting
1 Dotazník byl připraven (a je vyhodnocován) pomocí webové služby SurveyMonkey.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011