\"/
\"/ \"/    

Dotazník ke Zpravodaji ÚVT MU - vyhodnocení

Miroslav Bartošek, ÚVT MU
Ročník XIX - číslo 2, prosinec 2008
Citace: M. Bartošek. Dotazník ke Zpravodaji ÚVT MU - vyhodnocení. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2008, roč. XIX, č. 2, s. 1-2.
verze pro tisk: PDF
Tematické zařazení: Dění na MU
 předchozí číslo | následující článek 

Na dotazník vyhlášený v minulém čísle Zpravodaje ÚVT MU došlo během měsíce a půl celkem 118 odpovědí, což hodnotíme jako velmi příznivý výsledek. Vybrané souhrnné výsledky z dotazníkového šetření uvádíme níže. Podrobnější údaje včetně grafů jsou k dispozici na stránce Odkaz do noveho oknahttp://www.ics.muni.cz/zpravodaj/dotaznik/SurveySummary.html.

1  Údaje o respondentech

72 % z celkového počtu 118 odpovědí poskytli zaměstnanci MU (převážně odborní pracovníci a učitelé); zbytek pochází od studentů bakalářského či magisterského studia (16 %) a studentů doktorského studia MU (11 %). Jedna odpověď byla od mimouniverzitního čtenáře.

Více než dvě třetiny všech respondentů uvedlo jako své primární profesní zaměření oblast informačních a komunikačních technologií (ICT), což koresponduje i s fakultním rozdělením, kde podle očekávání dominovaly odpovědi z fakulty informatiky (34 %) a ÚVT (32 %). Mimo tato dvě informatická pracoviště byly významněji zastoupeny ještě fakulty přírodovědecká (13 odpovědí, tj. 11 %), filozofická (6 odpovědí) a lékařská (5 odpovědí).

Z hlediska věkové struktury byli nejvíce zastoupeni mladí uživatelé ve věku do 30 let, kteří tvořili 45 %. Ve věku 30-50 let bylo 36 % respondentů, věková kategorie nad 50 let byla zastoupena zhruba z jedné pětiny (19 %).

2  Vyjádření ke Zpravodaji ÚVT MU

Téměř dvě třetiny respondentů sledují zpravodaj dlouhodobě nebo alespoň několik let, přičemž zastoupení čtenářů tištěné verze a webové verze je vyrovnané: jedna čtvrtina sleduje jen tištěnou verzi a druhá čtvrtina sleduje zase jen webovou verzi (polovina čtenářů sleduje v nějakém poměru obě verze Zpravodaje).

Z hlediska přínosu hodnotí články ve zpravodaji 43 % všech odpovědí jako většinou přínosné, a dalších 53 % jako občas zajímavé. Jenom 4 % odpovědí označilo články za málokdy zajímavé. Forma podání odborných článků vyhovuje naprosté většině respondentů - 82 % ji označilo jako "tak akorát". Zhruba 11 % čtenářů shledává odborné články jako příliš technické či málo srozumitelné. Za příliš populární je považují jen 4 % respondentů.

Nejvíce zajímají čtenáře následující kategorie článků:

Tato témata zajímala více než 50 % všech respondentů, kteří na danou otázku odpověděli. Na otázku "které typy článků mne zajímají nejméně" odpovědělo jen 21 respondentů (18 %), z toho většina označila za nejméně zajímavé úzce zaměřené a příliš technicky pojaté články.

Na otázku "Jaká témata ve Zpravodaji postrádám" odpovědělo 17 čtenářů, přičemž odpovědi byly velmi různorodé: od popisu software v počítačových učebnách a multilicence MU, přes praktičtější informace o možnostech využití VT nespecialisty, informace o aplikacích v operačním systému Unix, upozornění na nově připravované technologie a aplikace na MU, popisy mobilních zařízení, až po "počítalogické" vtipy.

Obecný komentář ke Zpravodaji poskytlo 19 respondentů. Třináct komentářů bylo čistě pochvalných, jeden byl kritický ("myslím, že před několika lety býval Zpravodaj zajímavější"). Mezi doporučeními se objevil požadavek na více kratších článků v jednom vydání a větší samostatnost webové verze Zpravodaje (rozšíření co do obsahu i funkce - např. diskuse k článkům).

Zajímavé byly i odpovědi ohledně předplatného tištěné verze: všichni ti, kteří uvedli, že tištěnou verzi odebírají, chtějí v odběru i nadále pokračovat. Naopak, ze 47 čtenářů, kteří tištěnou verzi neodebírají, vyjádřili zájem o její zasílání jen čtyři.

A poslední údaj: získali jsme jednoho nového zájemce o přispívání do Zpravodaje.

Jménem redakce chci poděkovat všem čtenářům, kteří si udělali čas a na náš dotazník odpověděli. Vaše odpovědi byly pro nás užitečné a v mnohém inspirativní. Mohu slíbit, že se vašimi názory a náměty budeme opravdu seriózně zabývat a využijeme je při přípravě dalších čísel Zpravodaje ÚVT MU.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011