\"/
\"/ \"/    

Infrastruktura univerzitních počítačových studoven

Jakub Dobrovolný, Vít Bukač, FI MU, ÚVT MU
Ročník XIX - číslo 2, prosinec 2008
Citace: J. Dobrovolný, V. Bukač. Infrastruktura univerzitních počítačových studoven. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2008, roč. XIX, č. 2, s. 9-11.
verze pro tisk: PDF
Tematické zařazení: Počítačové studovny
 předchozí článek | následující článek 

Systém univerzitních počítačových studoven (UPS) představuje jednotně spravovanou síť počítačových studoven na různých místech MU, která nabízí uživatelům v každém svém bodě jednotné pracovní prostředí, přístup ke svým datům a standardizovanou sadu služeb [1]. Uživatel může podle svých aktuálních potřeb navštěvovat kteroukoliv ze studoven a využívat veškeré jí nabízené informační technologie a služby. V libovolné učebně fungující v režimu UPS mají všichni přístup ke svým centrálně uloženým datům, se kterými mohou pracovat v jednotné množině aplikací sahající od textových editorů až po speciální matematické nástroje.

Základní technologií používanou pro správu tohoto prostředí je Microsoft Active Directory. Doménová struktura se skládá z forest root domény a čtyř child domén, z nichž je jedna vyhrazena právě pro univerzitní počítačové studovny. Root doména obsahuje uživatelské účty všech studentů a zaměstnanců Masarykovy univerzity, zatímco v child doménách jsou soustředěné pouze počítače, ke kterým je možné se pomocí těchto účtů přihlašovat. O správu na nejvyšší úrovni se stará malá skupina doménových administrátorů, zaměstnanců Ústavu výpočetní techniky MU, naproti tomu jednoduché a opakované úlohy (instalace stanic, lokální změny politik) vyřizují lokální správci každé z child domén (zaměstnanci jednotlivých zařazených fakult).

Uživatelé

Centralizace správy podle zásady 1 člověk = 1 účet výrazně usnadňuje správu uživatelských účtů. Přidávání a zakazování účtů je automatizované, provádí se několikrát denně na základě změn v Informačním systému MU. Studenti jsou rozdělováni do skupin podle fakulty, oboru atd. až do úrovně jednotlivých předmětů, zaměstnanci až do úrovně pracovišť.

Častým problémem je existence hostů (guests), tedy osob, které z nějakého důvodu potřebují přístup k informačním službám, ale přitom nemají s organizací žádný bližší vztah (např. návštěvníci knihoven, návštěvníci konferencí). V takovém případě je této osobě díky jednoduché webové aplikaci vytvořen nový účet na pevně danou dobu. Tento účet má práva běžného uživatele a přístup ke všem obvyklým zdrojům (Wi-Fi, VPN,...) s výjimkou tiskáren. Záznam o existenci hosta je uchován i poté, co je účet smazán.

Po přihlášení uživatele ke stanici v libovolné učebně v režimu UPS jsou mu zpřístupněna jeho data a profil. Při odhlášení jsou veškeré změny propagovány zpět na server. Data jsou souběžně uložena na dvou diskových polích Hewlett-Packard o celkové kapacitě 2 TB, přičemž každému uživateli je vyhrazen diskový prostor o velikosti 100 MB. Kvůli vzrůstajícím nárokům je však v plánu nasadit do léta 2009 nové úložiště a kvótu navýšit.

Počítačové stanice univerzitních studoven

V současné době je v systému univerzitních počítačových studoven Masarykovy univerzity provozováno více než 500 počítačů, které se nachází v šesti lokalitách (Celouniverzitní počítačová studovna MU na Komenského náměstí, Fakulta sociálních studií, Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta a knihovna univerzitního kampusu). Aby se předcházelo nutnosti dojíždění doménových administrátorů na uvedené lokality, starají se o ně lokální fakultní správci. Jedná se převážně o instalaci/reinstalaci stanic, hardwarovou podporu, správu software, případně řešení problémů uživatelů.

Servery v doméně UCN

Technologie Microsoft Active Directory je v každé doméně nasazena vždy na dvou doménových řadičích (v případě výpadku jednoho přebírá jeho úlohu druhý). Doménoví administrátoři mají přístup ke všem serverům. Lokální administrátoři mají k dispozici třetí member server včetně předinstalované aplikace Adminpack umožňující správu infrastruktury bez nutnosti přístupu přímo na stroje. Tento přístup má značně omezená práva, konkrétně se jedná pouze o tvorbu a správu skupinových politik a úpravu nebo zakazování a povolování účtů (nikoliv jejich vytváření nebo mazání). Na svém member serveru jsou tito správci lokálními aministrátory, tudíž jej mohou využívat pro vlastní potřeby, např. spravování software typu antivir.

Instalace OS a aplikací

Instalace operačních systémů probíhá pomocí technologie Unattended spolu se síťovými kartami s podporou PXE (Preboot Execution Environment). Při startu stroje administrátor zvolí bootování ze sítě, zadá heslo a stanice si stáhne všechny potřebné soubory a bezobslužně nainstaluje systém. Soubory jsou uloženy na datovém úložišti tří serverů, které tvoří cluster (tím je zajištěna vysoká dostupnost v případě poruchy). Zde se nachází kopie instalačních souborů ve všech konfiguracích potřebných pro počítače používané ve studovnách.

Po instalaci se stroj pomocí skriptu přidá do domény a po potřebném restartu se aplikují příslušné politiky a nainstaluje se vybraný software. Pro instalace software je využita technologie Microsoft Installer. Většina MSI balíčků je připravena enterprise administrátory pomocí administrativní instalace. Někteří výrobci dodávají se svými aplikacemi už hotový balíček, který stačí stáhnout a je připraven k použití.

V root doméně je zřízeno centrální úložiště (Distributed File System - DFS), a to se replikuje do každé child domény. Balíčky jsou tak většinou přístupny po rychlejší síti LAN a nezatěžují tolik celkový provoz na síti, pouze v případě výpadku serveru se MSI balíček stáhne z centrálního úložiště.

Instalace MSI balíčků je centrálně spravována pomocí Group Policy Management. Vytvoří se politika, v níž je nadefinována instalace, a lokální administrátoři sami rozhodují, který software pomocí dané politiky chtějí mít k dispozici pro uživatele a povolí její aplikování.

Práce z domova

Studenti mají možnost používat vybrané aplikace (z důležitějších můžeme jmenovat Matlab R2007a, STATISTICA 8, ArcView GIS 3.0, ArcGis atd.) i mimo studovny MU. Každý student má možnost připojit se pomocí Vzdálené plochy na server tserver.ucn.muni.cz [2], kde se přihlásí pomocí svého UČA a sekundárního hesla. Zde má již k dispozici svůj profil a svoje data a může pracovat i z domova tak, jako by seděl u stanice přímo ve studovně.

Bezpečnost

Základním principem bezpečnosti v takovéto infrastruktuře je nedávat uživatelům větší práva, než potřebují ke své práci. Proto mohou všichni uživatelé pracovat pouze s běžnými, nikoliv administrátorskými právy, a dopad případného útoku na systém je tak minimalizován.

Podstatným bodem je správa aktualizací. Již samotné instalační soubory jsou udržovány aktualizované. Všechny stanice jsou do infrastruktury zapojeny již s nejnovějšími záplatami. Následná distribuce záplat je řízena ze dvou univerzitních WSUS serverů. Servery WSUS udržují přehled o již aplikovaných updatech a umožňují specifikovat, které záplaty mají být uplatněny na které počítače. Skript kontroluje pravidelně každý týden stav všech strojů, a pokud některému z nich chybí důležité aktualizace, jsou jeho lokální správci informováni e-mailem.

Centrálně je řízena také ochrana proti virům. Všechny stanice v univerzitních počítačových učebnách mají nainstalován antivirový software NOD32, jehož správa a distribuce virových definic probíhají ze serveru pod správou doménových administrátorů. Posledním ze základních lokálních softwarových bezpečnostních prvků je firewall integrovaný v použitém operačním systému Windows XP, jehož nastavení je prováděno pomocí technologie Group Policy.

Součástí zajištění bezpečnosti UPS jsou i opatření pro bezpečnost fyzickou, která v sobě zahrnují především omezení přístupu do prostor s výpočetní technikou pouze pro osoby s platným ISICem nebo zaměstnaneckou kartou, a to buď přes turniket (případ Celouniverzitní počítačové studovny) nebo pomocí čteček karet. Počítače jsou proti krádežím zajištěné zvukovým alarmem, který se spustí, pokud je počítač odpojen z elektrické sítě.

Literatura

[1] R. Peša, O. Krajíček, L. Rychnovský. Počítačové studovny MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2005, roč. XVI, č. 1, s. 9-11.
... zpět do textu
[2] L. Rychnovský, P. Babinec, P. Tuček. TServer-terminálový server UCN. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2008, roč. XVIII, č. 5, s. 9-11.
... zpět do textu
[3] Univerzitní počítačové studovny - webové stránky. http://www.muni.cz/ics/services/ups/about/
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011