\"/
\"/ \"/    

Windows95 a Terminálový server

Radim Peša, ÚVT MU
Ročník VII - číslo 1, říjen 1996
Citace: R. Peša. Windows95 a Terminálový server. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1996, roč. VII, č. 1, s. 7-8.
Tematické zařazení: Programy, nástroje
 předchozí článek | následující článek 

V minulých číslech Zpravodaje se čtenáři mohli dovědět o možnostech připojení počítačů s operačními systémy Windows 3.x a Linux do sítě Internet prostřednictvím terminálového serveru provozovaného ÚVT MU (viz [1], [2]). V tomto článku je popsáno, jak se k terminál serveru můžete připojit počítačem s Windows 95. Opět je použit protokol PPP.

Co budete potřebovat

Pro úspěšnou komunikaci po telefonu je potřeba mít k počítači připojen modem a mít nainstalovány následující tří komponenty:

Podpora pro modem
Jestliže je již modem nainstalován, je ho vidět v menu Start / Nastavení / Ovládací_Panely / Modemy. Pokud tam není, připojte modem postupem Start / Nastavení / Ovládací_Panely / Přidat_nový_hardware.
Podpora pro telefonické přihlášení do sítě
Pokud je v okně Tento_počítač ikona Telefonické_připojení_sítě, je vše v pořádku a podpora pro telefonické přihlášení je již nainstalována. V opačném případě ji doinstalujte přidáním položky Start / Nastavení / Ovládací_panely / Přidat_nebo_ubrat_programy / Systém / Komunikace / Telefonické_připojení_sítě.
Dial-Up Scripting Tool
Tato komponenta není pro připojení po telefonní lince nezbytně nutná. Používá se pouze pro manipulaci se skripty, pomocí kterých je možno telefonické připojení automatizovat. Můžete ji získat mimo jiné na adrese [5] - i s návodem na instalaci.

Nyní je třeba říci počítači, že budeme používat protokol TCP/IP. Jestliže je již TCP/IP nainstalováno, je vidět v Start / Nastavení / Ovládací_panely / Síť. Pokud tam ještě není, stiskněte tlačítko Přidat, vyberte položku MicrosoftTCP/IP. Odklepnutím tohoto výběru se vrátíte do okna Síť. Zde vyberte položku Telefonní_adaptér / Vlastnosti / Vazby. Pokud je v ní zaškrtnuta možnost TCP/IP, vše je v pořádku. Pokud není, zaškrtněte ji. Zavřete okno Síť, a protože je těch změn na počítač už příliš, restartujte ho.

Nastavení parametrů nového spojení

Otevřete Tento_počítač / Telefonické_připojení_sítě, klikněte na Vytvoření_nového_spojení a postupujte podle pokynů. Zvolte si název nového spojení (např. Muj_Cesnet), typ modemu a vytáčené číslo.

Pravým tlačítkem vyberte nově vytvořenou ikonu Muj_Cesnet a klikněte na Vlastnosti. Následuje popis nastavení parametrů spojení:

Manuální připojení

A můžete se zkusit připojit. Stačí double-click na právě vytvořenou ikonu nového spojení. Objeví se okno, ve kterém můžete zkontrolovat parametry volání a potvrdit tlačítkem Připojit. Při úspěšné domluvě modemů se objeví terminálové okno s hlášením

     User Access Verification
Username: xxxxx
Password:
TSx_CESNET>

... a můžete zadávat příkazy terminál serveru. Seznam možných příkazů se vypíše při zadání symbolu ?. Jestliže chcete připojit počítač protokolem PPP, napište

     TSx_CESNET> ppp default

a potvrďte stisknutím tlačítka Continue (F7). Tím jste se stali součástí Internetu a můžete spouštět své síťové aplikace (ping, telnet, ftp, Netscape, MS Internet Explorer, ...).

Skripty a Automatizace

Pokud se chcete vyhnout zadávání uživatelského jména, hesla a síťového protokolu na příkazové řádce při každém připojení na terminál server, můžete použít výše uvedený Dial-Up Scripting Tool. Po nainstalování se vám objeví v Start / Programy / Příslušenství. Spusťte ho a přiřaďte ke svému spojení skript cesnet.src, který je součástí balíku [5]. Doporučuji odznačit volbu Start_terminal_screen_minimized. Zavřete okno a odznačte volbu Tento_počítač / Telefonické_připojení_sítě / Muj_Cesnet / Vlastnosti / Nakonfigurovat / Možnosti / Okno_terminálu_zobrazit_po_vytočení_čísla. Uživatelské jméno a hesllo pro terminál server zadejte v okně, které se otvírá po dvojitém kliknutí na ikonu Můj_Cesnet.

Mohlo by vás ještě zajímat

Pro řešení případných problémů může být užitečný soubor modemlog.txt situovaný ve windows adresáři, který obsahuje odezvy mezi modemy během vytváření spojení. Vytváření souboru je potřeba povolit v Start / Nastavení / Ovládací_Panely / Modemy / Vlastnosti / Připojení / Upřesnit / Protokolovat_do_souboru.

AT příkazy používané pro manipulaci s modemem je možno měnit v registru. Jsou dosažitelné pod klíčem: Hkey_Local_Machine\System\CurrentControl_Set\Services\Class\Modem. Pro každý instalovaný modem je zde vytvořen jeden registrační klíč, počínaje hodnotou \0000. Jednotlivé podklíče potom obsahují AT příkazy používané pro inicializaci modemu, vytáčení atd. Editor registru se nenachází v žádném menu, spouští se příkazem regedit v Start / Spustit. Více informací se můžete dovědět v [6].

Jazyk skriptů je detailně popsán v souboru script.doc, který můžete najít například v [4]. Další atributy protokolu TCP/IP můžete nastavovat ve Start / Nastavení / Ovládací_panely / Síť / TCP/IP -> Telefonní_adaptér / Properties.

Literatura

[1] Petr Ulrich. Některé zkušenosti s používáním protokolu Slip. Zpravodaj V/2, str. 13-15.
... zpět do textu
[2] Jan Kasprzak. Připojte svůj Linux k terminálovému serveru ÚVT MU. Zpravodaj VI/2.
... zpět do textu
[3] Technická i jiná podpora uživatelů sítě Cesnet, http://sup.cesnet.cz/win/index.html.
[4] Administration Tools, http://www.microsoft.com/windows/software/admintools.htm.
... zpět do textu
[5] ftp://sup.cesnet.cz/win95/script.zip.
... zpět do textu
[6] Microsoft Windows95 Resource Kit. Computer Press, 1995.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011