\"/
\"/ \"/    

CD-ROM server Masarykovy univerzity

Miroslav Bartošek, ÚVT MU
Ročník VII - číslo 2, prosinec 1996
Citace: M. Bartošek. CD-ROM server Masarykovy univerzity. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1996, roč. VII, č. 2, s. 3-5.
Tematické zařazení: Knihovny
 předchozí článek | následující článek 

Profesionální informační báze na CD-ROM představují obrovský informační potenciál; současná nabídka zahrnuje desítky tisíc titulů z prakticky všech oblastí lidské činnosti. Zdaleka ne každý uživatel může však zatím toto informační bohatství využívat. I když nákup čtecí mechaniky CD-ROM připojitelné k osobnímu počítači nepředstavuje příliš velkou investici (v levnější verzi kolem tří tisíc korun) a vyhledávací programy dodávané na CD-ROM spolu s informační databází umožňují jednoduchou obsluhu i nezaškoleným uživatelům, zbývá dost překážek k tomu, aby cesta k potřebným informacím zůstala pro mnohé trvale neprůchodná. Mezi hlavní obtíže patří zejména cena profesionálních bází na CD-ROM (desítky či stovky tisíc korun za roční předplatné jednoho titulu jsou u profesionálních databází spíše pravidlem než výjimkou),1 nutnost provádění pravidelných aktualizací, a s tím vším spojená nízká mira efektivní využitelnosti lokálně provozovaných databází.

Jako řešení se nabízí možnost sdíleného využívání CD-ROM databází prostřednictvím počítačové sítě. Technická realizace tohoto přístupu není však až tak snadná, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je totiž třeba vyřešit celou řadu problémů vyplývajících ze skutečnosti, že:

Technologie Ultra*Net

Prostřednictvím ÚVT MU získala Masarykova univerzita na rok 1996 grant Fondu rozvoje MŠMT na pořízení a instalaci centrálního univerzitního CD-ROM serveru, který by umožnil vystavit do univerzitní počítačové sítě profesionální báze CD-ROM určené pro široký okruh čtenářů. Pro realizaci tohoto projektu byla zvolena technologie Ultra*Net od rakouské firmy R+R Messtechnik und Handelsgesselschaft (jako dodavatel byla ve výběrovém řízení vybrána firma I.T.S Praha).

Ultra*Net je "operační systém" pro CD-ROM servery provozovaný jako aplikace pod systémem Windows NT. Hlavní předností tohoto systému je jeho univerzálnost - tj. kompatibilita prakticky s veškerými vyhledávacími programy používanými pro CD-ROM databáze.2 Na rozdíl od jiných obdobných systémů se nesdílí CD-ROM pouze metodou sdílení souborů, nýbrž Ultra*Net dokáže pracovat s CD-ROM i na úrovni fyzických bloků (tzv. sdílení zdrojů). Filosofie systému je založena na tom, že dokáže připravit lokálně spuštěným vyhledávacím programům (na koncové stanici uživatele) takové podmínky, aby pokud možno vůbec nedokázaly poznat, že přistupují k datům (na CD-ROM serveru) prostřednictvím sítě.

Z důvodu efektivity a rychlejšího přístupu k datům sdíleným souběžně více uživateli používá Ultra*Net metodu tzv. pre-cachingu, kdy obraz disků CD-ROM je předem uložen na pevný disk serveru.3 Při pre-cachingu se nekopírují na pevný disk jednotlivé soubory, nýbrž kompletní CD-ROM se přenese na disk jako jeden velký soubor, jehož vnitřní struktura přesně odpovídá struktuře dané normou ISO 9660. Software Ultra*Net serveru zpřístupní klientům na koncových stanicích pre-cachovaný CD-ROM zcela stejně, jako kdyby šlo o skutečný kompaktní disk v lokální CD-ROM mechanice. Vzhledem k současným cenám pevných disků je pre-caching nejen podstatně výkonnější, ale současně i cenově výhodnější než provozování CD-ROM disků v CD-ROM mechanikách.

Z pohledu uživatele probíhá práce s Ultra*Net serverem následujícím způsobem: uživatel si nejprve jednorázově nainstaluje na svůj počítač (připojený k síti Internet) klientský program systému Ultra*Net; klientské programy ve verzích pro MS DOS, MS Windows 3.x, MS Windows 95 a MS Windows NT jsou k dispozici všem uživatelům na MU zdarma. Kdykoliv pak může tento klientský program spustit; klient se automaticky spojí s Ultra*Net CD-ROM serverem a nabídne uživateli výběr všech databází na serveru, ke kterým je uživatel oprávněn přistupovat (je zřejmé, že pokud uživatel pracuje na počítači pod systémem MS DOS, může přistupovat pouze k MS DOSovským databázím; uživatelé pracující pod systémy MS Windows mohou spouštět databáze pracující jak pod MS Windows tak i pod MS DOSem). Jakmile si uživatel vybere ze zobrazené nabídky některý titul, přenese se automaticky příslušný vyhledávací databázový program po síti ze serveru na uživatelskou stanici, nainstaluje se a spustí. Tímto okamžikem může uživatel začít vyhledávat v CD-ROM databázi. Po ukončení práce se vyhledávací program opět odinstaluje a uživatel se vrátí zpět do nabídky CD-ROM titulů. Může si zvolit další databázi pro prohledávání anebo práci se serverem ukončit.

Administrátor Ultra*Net serveru má k dispozi nástroje pro zajištění potřebné funkce systému a jeho správu. Mimo jiné umožňují tyto nástroje nastavit maximální povolený počet souběžných přístupů ke konkrétní databázi, definovat oprávnění jednotlivých uživatelů nebo skupin uživatelů k práci s konkrétními databázemi, zjišťovat statistické údaje o využití jednotlivých databází - včetně automatického zaznamenávání odmítnutí přístupu z důvodu licenčního omezení počtu uživatelů (tyto údaje mohou pak sloužit jako podklady k rozhodování o případném rozšíření licencí).

Jaké báze CD-ROM budou na serveru MU?

Ultra*Net CD-ROM server MU bude instalován v prosinci 1996 a uživatelům bude zpřístupněn začátkem roku 1997. Mít v provozu Ultra*Net server je sice hezká věc, uživatele však především zajímá, které informační zdroje CD-ROM bude moci na serveru využívat. Knihovnicko-informační centrum MU získalo v roce 1996 na tyto účely příspěvek od MU ve výši 200.000 Kč. Ve spolupráci s vedoucími ústředních fakultních knihoven byly vybrány a nakoupeny následující tituly CD-ROM (ve většině případů se jedná o předplatné na rok 1997):

Po instalaci Ultra*Net serveru nabízí dodavatel možnost zapůjčit na zkušební dobu 3 měsíců libovolnou databázi. Předběžně je dohodnuta zkušební instalace báze Science Citation Index.

setting
1 Např. roční předplatné všech 6ti řad Current Contents s abstrakty pro 3 souběžné uživatele stojí 950.000,- Kč.
... zpět do textu
2 CD-ROM musí být ve formátu ISO 9660 nebo High Sierra.
... zpět do textu
3 Licence Ultra*Net serveru zakoupená pro MU a současná kapacita pevných disků na CD-ROM serveru umožňuje uložit na pevný disk až 20 bází CD-ROM.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011