Bibliografie: Jan Kmuníček

D. Kouřil, J. Kmuníček. Do Gridu snadno a rychle - prostředí VOCE. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2006, roč. XVI, č. 3, s. 6-9.

J. Kmuníček. Gridy jako klíčový fenomén informačních technologií nového tisíciletí. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2005, roč. XVI, č. 2, s. 1-5.