Bibliografie: Miloslav Blažek

M. Blažek. Jak hledat elektronické adresy osob v síti (2). Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. IV, č. 2, s. 7-10.

M. Blažek. Jak hledat elektronické adresy osob v síti. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. IV, č. 1, s. 11-12.

M. Blažek. Tip: SCAN. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. III, č. 3, s. 13-16.

M. Blažek. Tip: Norton Utilities 6.0. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1992, roč. III, č. 1, s. 13-16.

M. Blažek. Stacker verze 2.0. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1992, roč. II, č. 5, s. 15-16.

M. Blažek. Dar firmy AT&T československým univerzitám. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1991, roč. II, č. 1, s. 5-7.