Bibliografie: Jiří Hořejš

I. Černohlávek, J. Hořejš. Protokol TCP/IP a univerzitní síť (2). Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1992, roč. II, č. 4, s. 8-10.