Bibliografie: H. B. Sakkers

H. Sakkers. Směrnice EHS pro právní ochranu počítačových programů. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1992, roč. III, č. 2, s. 1-3.