Bibliografie: Jiří Navrátil

J. Navrátil. PlanetLab - model budoucího Internetu. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2006, roč. XVI, č. 5, s. 1-5.