Bibliografie: Petr Škyřík

P. Škyřík. Kurz práce s informacemi. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2007, roč. XVII, č. 3, s. 15-18.