Bibliografie: Jakub Dobrovolný

J. Dobrovolný, V. Bukač. Infrastruktura univerzitních počítačových studoven. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2008, roč. XIX, č. 2, s. 9-11.