Bibliografie: Vladimír Schindler

V. Schindler. Hlasová sí» Masarykovy univerzity. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2009, roč. XIX, č. 5, s. 9-11.