Bibliografie: Martina Novotná Buršíková

M. Novotná Buršíková, R. Kolovratníková. Čím se také zabývá Technické oddělení ÚVT MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2010, roč. XX, č. 4, s. 10-12.