Bibliografie: Roman Plch

Z. Došlá, R. Plch, P. Sojka. CD-ROM Matematická analýza s programem Maple: 1. Diferenciální počet funkcí více proměnných. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2000, roč. X, č. 5, s. 12-13.

R. Plch. INTERNET a matematika. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1996, roč. VI, č. 4, s. 4-8.