Bibliografie: Jaroslav ©marda, ml.

J. ©marda, ml.. Počítačová studovna MU jednoletá. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2001, roč. XII, č. 1, s. 9-10.