Bibliografie: Petr Ulrich

P. Ulrich. Některé zkušenosti s používáním protokolu SLIP. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1994, roč. V, č. 2, s. 13-16.