Bibliografie: Jaroslav Ledvinka

P. Holub, M. Liška, J. Ledvinka, D. Kovalský. Vysílání koncertu k výročí 50 let sboru Kantiléna. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2005, roč. XVI, č. 2, s. 16-20.

J. Ledvinka, P. Pištěk. Nový počítačový sál ÚVT. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2002, roč. XII, č. 3, s. 1-2.