\"/
\"/ \"/    

Fotografie autora

Petr ®abička

MZK Brno, FI MU
Citace vąech článků autora: bibtex, html
Články ve Zpravodaji:
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011