CASLIN
caslin2000
program
info
kontakt
ucastnici
sponsori
sbornik
historie
fotogale
rie
english version
kodovani
Lektoři  |  Další přednášející  |  Koordinátoři výukových center  |

Lektoři

PhDr. Jiří Cejpek, CSc., Univerzita Karlova, Česká republika
Karen M. Drabenstott, University of Michigan, USA
Susan Perry, Mount Holyoke College, USA
PhDr. Jela Steinerová, CSc., Univerzita Komenského, Slovenská republika
Sylva Šimsová, Velká Británie

Moderátoři akvária:
Martin Svoboda, Státní technická knihovna, Česká republika
Zuzana Řepišová, Masarykova univerzita Brno, Česká republika

Další přednášející z oblasti školního a dalšího vzdělávání knihovníků

Mgr. Zlata Houšková, Národní knihovna ČR Praha, Česká republika
PhDr. Pavla Kánská, Masarykova univerzita Brno, Česká republika
RNDr. Danuše Lošťáková, Univerzita Palackého Olomouc, Česká republika
PhDr. Jan Machytka, Vyšší škola informačních služeb Praha, Česká republika
PhDr. Jana Slámová, Vyšší odborná a Střední odborná škola informačních a knihovnických služeb Brno, Česká republika
Ing. Milena Tetřevová, Technická univerzita Košice, Slovenská republika
Ing. Elena Žihlavníková, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene, Slovenská republika

Koordinátoři Regionální výukových center pro další vzdělávání knihovníků v České republice

Regionální centrum Praha
Regionální centrum Brno
Regionální centrum Ostrava
Regionální centrum Olomouc
Regionální centrum Plzeň
Regionální centrum Hradec Králové
Regionální centrum České Budějovice
Regionální centrum Liberec

CASLIN 2000  |  Program  |  Info  |  Kontakt  |  Sponzoři  |
Historie seminářů  |  English version  |

© 2000 Zuzana Řepišová  [zure@ics.muni.cz]