CASLIN
caslin2000
program
info
contact
participants
sponsors
proceedings
history
photog
allery
english version
encoding

CASLIN 2000 - vzdělávání knihovníků

Obsah

Andrew Lass
Blízkost vzdáleného a celoživotní vzdělávání knihovníků

Sylva Šimsová
Britská koncepce profesního vzdělávání v informačních službách: využití profesního vzdělávání v Library Association a British Computer Society

Karen M. Drabenstott
Současné trendy vzdělávání v kurikulu knihovnictví a informační vědy

Milena Tetřevová
Kontinuálne vzdelávanie pracovníkov knižníc na Slovensku: Projekt PROLIB a pilotné kurzy dištančného vzdelávania

Jan Machytka
Information Studies College in Prague

Zlata Houšková
Průzkum věkové, vzdělanostní a mzdové situace v knihovnách České republiky

Jiří Cejpek
Knihovnictví v širších souvislostech - vzdělání a povolání

Jela Steinerová
"Nová" organizácia poznania a informačná veda

Pavla Kánská
Výukové centrum pro další vzdělávání knihovníků v České republice

Dana Lošťáková
Výukové centrum - vlastní zkušenosti

Akvárium - jednání u kulatého stolu

Závěrečné hodnocení, závěr semináře

© 2000 Zuzana Řepišová  [zure@ics.muni.cz]