\"/
\"/ \"/    

Navštívili jsme na webu: Národní divadlo v Brně

Šárka Procházková, ÚVT MU
Ročník X - číslo 1, říjen 1999
Citace: Š. Procházková. Navštívili jsme na webu: Národní divadlo v Brně. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1999, roč. X, č. 1, s. 15-16.
Tematické zařazení: Webové zdroje a technologie
Článek je součástí seriálu Navštívili jsme na webu
 předchozí článek | následující číslo 

http://www.ndbrno.cz

Návštěva divadla, kina, muzea či jiného kulturního zařízení patří podle statistik spíše k občasným než k pravidelným součástem dnešního životního stylu. Pokud však na ni dojde, Internet může být, jak ukazuje nabídka informací, užitečným pomocníkem, a to nejen ve výběru programu nebo výstavy.

V pohledu na kulturní nabídku Internetu se tentokráte zaměříme pouze na divadla, konkrétně na Národní divadlo v Brně (dále NDB), kam se řadí Janáčkovo divadlo (dále JD) a Mahenovo divadlo (dále MD). Ještě donedávna nebyly stránky NDB příliš působivé, jejich struktura a obsah informací byly podstatně chudší než dnes, avšak během krátké doby jejich vývoj rychle pokročil.

Úvodní stránka představuje budovy JD a MD v podobě fotografií. Po zvolení požadované jazykové verze1 se čtenář dostane do vkusně graficky provedené hlavní nabídky stránek. Všechny stránky v nabídce jsou vždy vertikálně rozděleny na dvě části - levou užší část s nabídkovým menu v podobě tlačítek s popisky, která je pro všechny stránky společná, a pravou širší část s vlastním informačním obsahem.

První stránka, která je čtenáři nabídnuta (v nabídce označena tlačítkem Domů), je plánek Brna, v němž je zaznamenáno umístění JD, MD a předprodeje vstupenek.

Pod tlačítkem Aktuality v nabídce jsou informace o tom, co zajímavého má divadlo v plánu nebo co zajímavého se bude dít v době přibližně následujícího měsíce.

Tlačítko Vstupenky informuje o prodeji vstupenek, jejich objednávkách a možných slevách. Důležité jsou dva poměrně snadno přehlédnutelné odkazy, které vedou na plány hlediště JD a MD, kde jsou sedadla rozlišena barevně podle toho, do jaké cenové skupiny patří.

Pravděpodobně nejvíce se čtenáři zajímají o program. Pod tlačítkem Programy je k dispozici přehled programů (zpravidla jsou nabízeny programy na dva nejbližší měsíce) jak pro JD, tak pro MD. Po odklepnutí požadovaného divadla a měsíce se objeví přehledová tabulka s programem. Zde, ač to opět není na první pohled patrné, jsou názvy většinou "klikací", přestože nejsou podtržené. Po kliknutí se objeví detailní informace o konkrétní hře, tj. její charakteristika, dirigent, choreografie, režie, výtvarníci, případně fotografie z této hry, dále pak účinkující v hlavních rolích a informace o vztahu hry k divadlu.

Informace o plánovaných premiérách na aktuální sezónu jsou přístupné tlačítkem Premiéry 1999/2000. Stránka přináší jejich přehled (včetně stručného popisu a data uvedení) rozdělený podle žánru na kategorie Opera, Balet, Činohra, Zpěvohra.

Obdobně rozdělen je rovněž Repertoár. Obsahuje abecední seznam všech aktuálně uváděných divadelních kusů a opět po kliknutí na některý z názvů se objeví detailní informativní stránka zvolené hry včetně fotografie.

Národní divadlo dnes tvoří 4 soubory: Opera, Balet, Činohra a Zpěvohra. Každý ze souborů má v hlavní nabídce své tlačítko, pod nímž lze nalézt umělecké vedení souboru, repertoár souboru, program a seznam všech jeho členů. V případě Opery a Zpěvohry se ke členům řadí také členové orchestru. Drobnou vadou na kráse je neúplné přepínání těchto stránek. Stejným způsobem je představeno také Ředitelství NDB a jeho Provozy2.

Zajímavé může být dovědět se něco z Historie divadla. Jak celková stránka historie NDB, tak jednotlivé stránky Janáčkovy a Mahenovy scény jsou zatím spíše stručné, ale jejich rozšíření je jistě pouze otázkou času.

Posledním tlačítkem v nabídce jsou Technická data divadel, v nichž se pro každé divadlo uvádějí technické informace o výškách a šířkách portálů, hloubce orchestřiště, o nákladních výtazích, točnách apod.

Stránky NDB si zaslouží pochvalu za úplný překlad do všech nabízených jazykových verzí, nedostatečné je ale jejich vzájemné přepínání, které je možné pouze přes titulní stránku. Co však na stránkách NDB zcela chybí, je kontaktní adresa na správce stránek a rovněž informace o jejich aktualizaci.

Další odkazy na příbuzné zdroje:

Jako první uveďme pražský protějšek NDB, Národní divadlo v Praze.

Srovnání stránek NDB se stránkami dalších brněnských divadel již ponecháváme na čtenáři - vybrané webové adresy jsou:

setting
1 V nabídce jsou čeština, němčina a angličtina.
... zpět do textu
2 Do Provozu patří Odbor umělecko-technického provozu JD, Odbor umělecko-technického provozu MD, Odbor výroby, Odbor marketingu a Odbor ekonomiky a informací.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011