\"/
\"/ \"/    

Vyzkoušejte si databáze Proquest 5000 a PCI Web

Petra Šedinová, PedF
Ročník XI - číslo 3, únor 2001
Citace: P. Šedinová. Vyzkoušejte si databáze Proquest 5000 a PCI Web. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2001, roč. XI, č. 3, s. 12-14.
Tematické zařazení: Elektronické informační zdroje
 předchozí článek | následující článek 

Grantový program LI Informační zdroje pro výzkum a vývoj, vyhlášený MŠMT, přinesl nebývalý úspěch v zpřístupnění prestižních elektronických informačních zdrojů. Mezi přijatými projekty uspěla i Ústřední knihovna UK, která získala přístup k databázím Proquest 5000 a PCI Web formou velkoplošné národní licence. Tato licence umožňuje bezplatný přístup ke jmenovaným databázím a doplňkovým službám všem českým vysokým školám, ústavům AV ČR, výzkumným ústavům, veřejným knihovnám, muzeím, ministerstvům a Radě vlády pro výzkum a vývoj po celou dobu trvání grantu, tj. v letech 2000-2003.

Další informace je možno získat na stránkách národní akademické licence Proquest/PCI, ale také v seznamu vybraných článků elektronického časopisu Daidalos a na stránkách Virtuální knihovny MU.

Co zahrnuje národní licence Proquest 5000/PCI Web?

Licence umožňuje přístup a využívání:

Proquest 5000

(producent Bell+Howell Information Learning)

Vstup do databáze je na adrese http://www.proquest.cz/ (volba - přímý přístup).

PCI Web [Periodicals Contents Index Web]

(producent divize Chadwyck-Healey firmy Bell +Howell Information Learning)

Vstup do databáze je http://pci.chadwyck.co.uk/ nebo http://www.proquest.cz/ (volba - přímý přístup).

Proquest SiteBuilder

Proquest LAD [Proquest Local Administrator]

Vyhledávání v databázi Proquest 5000

Předpokladem pro vyhledávání je připojení k Internetu, webovský prohlížeč a pro uživatele z Masarykovy univerzity je nutné, aby se připojovali pouze z počítačů s doménou muni.cz.

Tipy pro vyhledávání:

Vyhledávání v databázi PCI Web

Předpoklady pro vyhledávání jsou shodné jako v případě Proquest 5000.

Tipy pro vyhledávání:

SiteBuilder - tipy na využívání

x dobrých důvodů proč využívat Proquest 5000, PCI Web a další služby

  1. konečně odborné primární zdroje a bibliografické informace bez finančního vykrvácení a útrap plynoucích z nedostupností periodika;
  2. výhody elektronických informačních zdrojů - aktuálnost, dostupnost 24 hodin denně, flexibilita, návaznost na další propojené služby;
  3. elektronické informační zdroje - vizitka vyspělosti informačních a vzdělávacích institucí;
  4. ukázkový nástroj na překonávání předsudků k moderním technologiím ve školství a vědě, podpora samostudia, kritického myšlení;
  5. zvýšení dovedností informačních pracovníků, knihovníků a možnost rozšíření služeb v jejich institucích;
  6. věřím, že si alespoň jeden další důvod najdete sami.
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011