\"/
\"/ \"/    

Statistiky vytížení celouniverzitní počítačové studovny MU

Marek Vičar, ÚVT MU
Ročník XI - číslo 4, duben 2001
Citace: M. Vičar. Statistiky vytížení celouniverzitní počítačové studovny MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2001, roč. XI, č. 4, s. 3-5.
Tematické zařazení: Počítačové studovny
 předchozí článek | následující článek 

Provoz studovny

Celouniverzitní počítačová studovna MU v budově Lékařské fakulty na Komenského náměstí je v provozu od 1. září 2000. Jejím hlavním účelem je poskytovat studentům podstatně lepší možnosti přístupu k výpočetní technice a Internetu. Nepřetržitě (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) je zde k dispozici přibližně 100 počítačů se základním softwarovým vybavením a samozřejmě s připojením k Internetu.

Pořizování provozních dat

Přístup uživatelů do studovny je řízen automatickým systémem, který nejenže zajišťuje otevírání vstupního/výstupního turniketu na základě identifikace osoby čipovou kartou, ale eviduje také veškeré potřebné provozní údaje. Z hlediska pořizování nejrůznějších statistik provozu je zajímavá především:

Takto pořizovaná data se stala základem pro aplikace, které se začaly vyvíjet na ÚVT MU současně se zahájením provozu studovny a které umožňují uživatelům, ale i správcům studovny, získávat aktuální a statistické údaje o provozu ve studovně. Aplikce jsou přístupné univerzitní veřejnosti na Intranetovém serveru informačního systému MU (https://inet.muni.cz) v sekci Celouniverzitní počítačová studovna MU.

Aplikace na Intranetovém serveru IS MU

Aplikace na Intranetovém serveru IS MU umožňují uživateli sledovat aktuální obsazenost studovny včetně seznamu právě volných počítačů, zjistit, zda má nebo nemá oprávnění studovnu navštěvovat, prohlížet si historii svých pobytů ve studovně, nebo se např. podívat na statistiku průměrné obsazenosti během dne či týdne apod.

Některé existující statistiky

Jedním z grafů, který je na Intranetovém serveru IS MU dostupný, je graf znázorňující průměrnou obsazenost studovny v jednotlivých hodinách dne. Tento graf je stejně jako většina ostatních statistik automaticky generován z nasbíraných provozních dat za posledních 30 dní. Stav za období 25.2.2001 - 25.3.2001 ukazuje obr. 1.

 
obsazenost během dne
 
Obrázek 1: Průměrná obsazenost studovny během dne

Hodnota prvního sloupce v grafu představuje průměrný počet osob, které byly současně přítomny ve studovně v průběhu dané hodiny. Hodnota druhého sloupce v grafu představuje průměrný počet počítačů, které byly současně obsazeny v průběhu dané hodiny. Tato veličina dosahuje většinou i při plném vytížení hodnoty pouze 90 - 95, i když celkový počet počítačů ve studovně je přibližně 103. Tento pokles je způsoben zejména tím, že asi 30 počítačů má přístup k Internetu omezen pouze na doménu muni.cz (z toho 14 trvale, 13 v čase 10:00-17:00 a 3 počítače jsou určené k přihlašování nových uživatelů), takže tyto počítače často nebývají plně obsazeny. Dalším z důvodů je i to, že hodnoty jsou průměrem přesných hodnot z více dní.

Další zajímavou statistikou je například rozdělení uživatelů podle doby, kterou stráví přihlášeni u počítače. Aktuální statistika ve formě koláčového grafu je přístupná na Intranetovém serveru IS MU. Zde lze jako ilustraci uvést tabulku hodnot za období 25.2.2001 - 25.3.2001:

Doba pobytu% z přihlášených
méně než 5 minut9,3%
5 - 30 minut26.3%
30 minut - 1 hodina23,3%
1 - 2 hodiny23,5%
2 - 4 hodiny13,4%
4 - 6 hodin2,9%
více než 6 hodin1,3%

Zajímavé např. je, že téměř 10% uživatelů se přihlásí k počítači na méně než 5 minut. Zato více než 4 hodiny u počítače již skoro nikdo nevydrží. Aktuální verze statistik včetně dalších aplikací týkajících se celouniverzitní počítačové studovny je možné využívat prostřednictvím https://inet.muni.cz.

Co se připravuje

Z elementárních provozních dat lze také získávat přehledy vytížení studovny za jednotlivé fakulty. Takové statistiky však není možné jednoduše generovat z elementárních provozních dat, ale je vhodnější je počítat z předzpracovaných (sumarizovaných) pravidelně automaticky aktualizovaných údajů. Důvodem je hlavně vyšší výpočetní náročnost, která by způsobovala neúnosně dlouhou dobu odezvy při požadavku na vygenerování takové statistiky z detailních dat. Na vývoji těchto statistik se pracuje v současné době a výstupy budou opět zveřejňovány na Intranetovém serveru IS MU. Jedním z připravovaných grafů je podíl studentů z jednotlivých fakult navštěvujících studovnu vzhledem k celkovému počtu studentů dané fakulty.

procenta studentů podle fakult
 
Obrázek 2: Procento studentů jednotlivých fakult, kteří alespoň jednou navštívili studovnu

Další informace a kontakty

Jak již bylo několikrát zdůrazněno, veškeré sledované aktuální a statistické údaje provozu celouniverzitní počítačové studovny MU jsou dostupné na Intranetovém serveru IS MU. Jakékoliv připomínky, názory, žádosti či dotazy k těmto statistikám je možné směřovat na emailovou adresu cps-inet@icsteckamuniteckacz.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011