\"/
\"/ \"/    

Počítače a hudba: soutěž o nejlepší studentské dílo

Rudolf Růžička, FI MU
Ročník XIV - číslo 1, říjen 2003
Citace: R. Růžička. Počítače a hudba: soutěž o nejlepší studentské dílo. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2003, roč. XIV, č. 1, s. 14-16.
verze pro tisk: PDF
Tematické zařazení: Aplikace počítačů, Dění na MU
 předchozí článek | následující číslo 

V rámci předmětu Počítače a hudba II. na Fakultě informatiky MU (PV 129) [1] se v jarním semestru 2003 poprvé uskutečnila soutěž o nejlepší studentské dílo; její vznik byl inspirován návrhem na vylepšení a zatraktivnění přednášek, který podali absolventi předmětu v minulých letech. Soutěžní podmínky [2] byly upraveny podle připomínek studentů předmětu tak, aby byly pro ně nejvýhodnější - byla to především možnost využití multimediálních děl uměleckého nebo užitkového zaměření v libovolném stylu a charakteru, na vzniku soutěžního díla mohlo také spolupracovat více autorů. Základním požadavkem bylo vytvoření hudebních zvuků nebo jejich zpracování a úpravy pomocí počítače. V průběhu soutěže byla hodnocena především hudební složka díla - ovšem s přihlédnutím k celkovému dojmu, který vizuální složka mohla ovlivnit a jistě také ovlivňovala. Ostatně výsledky hodnocení [4] v podobě 1. a 3. místa ve prospěch audiovizuálních děl tomu nasvědčují.

Úroveň soutěžních děl byla různá. Někteří studenti věnovali vytvoření díla značnou námahu a hodně času, jiní byli méně precizní. Všichni však byli nuceni se zamyslit při tvůrčí práci nad výběrem námětu a zpracování zvukového i obrazového materiálu, seznámit se s příslušným programem a jeho optimálním využitím, realizovat svůj záměr formou veřejně proveditelné nahrávky. Nejdůležitější bylo zúčastnit se soutěže vlastním tvůrčím uměleckým dílem. Strach z neúspěchu svého díla v soutěži nebo jen zbytečný ostych před kolegy vedl řadu studentů k neúčasti v soutěži. Přesto se však studentské soutěže zúčastnila téměř polovina posluchačů předmětu.

Soutěž splnila původní a hlavní záměr, kterým bylo "donutit" studenty neuměleckých oborů, jakým je i informatika, realizovat samostatný umělecký tvůrčí čin, uvědomit si, že umělecká tvorba není jen výjimečná činnost pro geniální, vyvolené a privilegované umělce. Tvořit umělecká díla nemusí být nekonečnou namáhavou dřinou - naopak: značnou částí tvorby by měla být zábava, využití inteligence, vtipu autora. To se také v mnoha soutěžních dílech projevilo. Stačí jednou začít samostatně tvořit; k tomu také směřovala značná část výuky obou předmětů Počítače a hudba I. a Počítače a hudba II. Autoři soutěžních děl, kromě získání absolutoria předmětu, měli navíc možnost prezentovat díla veřejně před svými kolegy studenty.

Studentská soutěž ukázala i praktické možnosti vzniku hudby, která doplňuje vizuální složku, kdy zvukový doprovod je zákonitě druhořadou záležitostí; primární je vždy obraz. I to je třeba, aby si studenti pro svou budoucí praxi uvědomili. Není vždy potřebné "vyrábět" jen prvotřídní špičkové hudební skladby, ale uvědomit si možnost vzniku hudby méně důležité, méně pracné, rychle vznikající; bez potřeby hudby archivní nebo spolupráce profesionálního hudebního skladatele a tím i bez potíží s dodržováním autorského zákona - a k tomu také výuka směřovala.

Pro příští studentské soutěže plánujeme upravit propozice podle zkušeností z průběhu letošní soutěže a následných návrhů studentů, a to zejména v systému bodování a umožnění účasti v soutěžích i bývalým absolventům předmětu. Uvážím také návrh možnosti hodnocení soutěžních děl i u studentů, kteří nestudují ani neabsolvovali předmět Počítače a hudba, příp. i dalším pedagogům Fakulty informatiky a jiným zájemcům.

Za pomoci studentů byl vytvořen kompaktní disk obsahující nahrávky všech soutěžních děl, který je všem zájemcům k dispozici v knihovně FI. Na tento CD byly k soutěžním dílům navíc připojeny tři skladby, které se z různých důvodů studentské soutěže nezúčastnily, přitom je však považuji za velice přínosné, přímo vzorové pro budoucí studenty tohoto předmětu. Zejména u nich oceňuji snahu o celkové vyznění jiné, než pouze z oblasti pop-music, a především využití programu CCOMP [3].

Zveřejnění a volné šíření všech hudebních i audiovizuálních děl, které se soutěže zúčastnily, i jejich popisy na zmíněném CD slouží nejen k původně plánovanému využití v další výuce předmětu, ale i k propagaci samostatné tvůrčí činnosti studentů informatiky. V neposlední řadě tak dochází i k možnosti prezentovat studentskou soutěž a soutěžní díla na veřejnosti alespoň takovým způsobem, jak se děje u studentských divadelních představení; jsem přesvědčen, že ohlas studentské tvůrčí umělecké práce by mohl být obdobný.

Je vhodným příkladem pro jiné fakulty Masarykovy univerzity i jiné vysoké školy zveřejňovat to, co se děje na Fakultě informatiky: dát studentům kromě vysoce odborného studia také možnost uměleckého vyžití. Ostatně řada studentů to, co se ve výuce naučí, uplatňuje i ve vlastní tvůrčí činnosti v různých uměleckých oblastech, často neuvědoměle. Podchycení a usměrnění této jejich činnosti je velkou zásluhou Fakulty informatiky i jejích pedagogů.

Vítězná díla:

I. místo: Marek Susčík: Léto

Pro vytvoření hudebního podkladu byl použit program Cakewalk Pro Audio. Noty byly do počítače zaznamenávány přes připojenou MIDI klaviaturu a pro interpretaci byly použity nástroje dodávané ve zvukové bance ke kartě SoundBlaster Live. Pro několik finálních úprav hudebního podkladu byl použit program Sound Forge. Natočené záběry byly sestříhány v programu Adobe Premiere a na vytvoření krajiny v úvodních a závěrečných titulcích použit program Bryce 3D.

II. místo: Luděk Stoklasa: Enwel

Autor o vzniku díla uvádí: "Skladba má délku 3 minuty a 12 sekund. Je to mé zatím nejkratší hudební dílo, při kompozici není použito žádných loopů (smyček). Každá notička je tedy má. Celá tvorba skladby se vyvíjela čistě na softwarových samplerech, syntetizérech a bicích automatech."

III. místo: Petr Fryček, Denisa Píšová, Ondřej Čech: 3D-Invasion

Hlavní motiv doprovodné hudby je inspirován skladbou "Galactic Invasion". Většina grafických scén je značně abstraktní; v tomto duchu byla hudba také zkomponována. Spojení typicky syntetických zvuků a reálných zvuků klasických nástrojů vhodně podkresluje atmosféru jednotlivých scén. Celá skladba je složena z "útržků melodií", které postupně vznikaly experimentem a improvizací s různými nástroji a zvukovými efekty. Styl, jakým vznikala grafika (postupné slučování jednotlivých segmentů do jednoho celku), je velmi podobný tomu, jak byla zkomponována celá doprovodná skladba. Hudba byla vytvořena pomocí syntezátoru Yamaha a kláves Yamaha PSR530. Jednotlivé melodie byly nahrány přímo přes MIDI kabel do počítače. Jako sequencer byl použit CakeWalk Pro Audio.

Výběr z propozic:

Přihlášené dílo může mít zvukovou nebo audiovizuální podobu; může mít umělecké nebo užitkové zaměření (elektronická, elektroakustická nebo počítačová hudební skladba, multimediální dílo, pop-music, klip, ozvučená videohra apod.); zvuk bude vytvořený, zpracovaný nebo upravený počítačem ...

Hodnocení soutěžních děl se zvláštním zaměřením na hudbu provedou všichni studenti předmětu (včetně autorů) a přizvaní odborníci anonymně písemným výběrem pořadí max.tří nejlepších děl ...

Literatura

[1] Popis výuky na stránce předmětu
... zpět do textu
[2] Vyhlášení soutěže
... zpět do textu
[3] CCOMP (Comupter COMposition Program)
... zpět do textu
[4] Výsledky studentské soutěže
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011