\"/
\"/ \"/    

Rada informačních technologií Masarykovy univerzity v Brně

Luděk Matyska, FI MU, ÚVT MU
Ročník XV - číslo 4, duben 2005
Citace: L. Matyska. Rada informačních technologií Masarykovy univerzity v Brně. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2005, roč. XV, č. 4, s. 1-2.
verze pro tisk: PDF
Tematické zařazení: Dění na MU
 předchozí číslo | následující článek 

Rozhodnutím rektora Masarykovy univerzity v Brně, prof. Petra Fialy, byla loni na podzim ustavena Rada informačních technologií jako rektorův poradní orgán pro oblast informačních a komunikačních technologií. Analogická Rada existovala v letech 1991 až 1998 a její existence přispěla k rozvoji informačních technologií na MU, definici postavení a úkolů ÚVT a položila základy současného vysoce efektivního využití informačních a komunikačních technologií na MU v současnosti.

Hlavním úkolem současné Rady je zajištění koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií na Masarykově univerzitě v Brně tak, aby nasazení těchto technologií v maximální míře přispívalo k integraci a dalšímu rozvoji MU i jejích jednotlivých součástí (fakult, ústavů, ...). Informační technologie tvoří jeden ze základů univerzitní infrastruktury a např. prostřednictvím Informačního systému studia (IS MU) v posledních letech velmi výrazně přispěly k přijetí nové struktury studia (model 3-2-3) a současné vysoké propustnosti studia na univerzitě. Neméně významné, přestože z pohledu běžného pracovníka či studenta univerzity méně patrné, jsou však i další informační systémy, které umožňují administraci osob (personalistika) či majetku (účetní a inventární systémy) křížově přes celou univerzitu.

Dalším integračním procesem je propojení telefonních ústředen a využití principů Internetové telefonie (VoIP, Voice over IP). Přes fyzickou distribuci jednotlivých budov má dnes univerzita jednotný číslovací systém a telefonické hovory nejen uvnitř univerzity, ale prostřednictvím počítačové sítě CESNET2 i mezi univerzitami jsou dnes zdarma (resp. za cenu paušálních poplatků, jejichž výše není přímo úměrná počtu protelefonovaných minut).

Rada má za úkol hledat nové možné oblasti nasazení informačních a komunikačních technologií ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Do působnosti Rady nepatří běžná operativa (tomu ani neodpovídá složení Rady), ale strategické návrhy. Těmi může být např. identifikace nových oblastí, v nichž může univerzita nasazením odpovídajících technologií získat předpoklady k dalšímu rozvoji (aktuální otázkou je např. oblast elektronické podpory výuky, abychom nemluvili jen o informačních systémech). Další oblastí je ale samozřejmě i kritické hodnocení stávající situace na MU a návrhy dalších postupů i v těch oblastech, kde již dnes MU patří přinejmenším v ČR v nasazení informačních technologií k naprosté špičce.

Kromě koncepce rozvoje technologií na MU mezi další konkrétní úkoly Rady patří:

Přestože Rada informačních technologií nemá žádnou rozhodovací pravomoc a pouze předkládá návrhy rektorovi, může sehrát významnou roli v dalším rozvoji MU, pokud se jí podaří vystihnout nejdůležitější trendy využitelnosti informačních technologií na rozvoj velkých univerzit. Členové Rady1 proto nereprezentují konkrétní fakulty či ústavy (s výjimkou úřadujícího ředitele ÚVT), ale jsou významnými reprezentanty akademické obce univerzity.

setting
1 K 1.dubnu 2005 pracovala Rada informačních technologií v následujícím složení: Doc. Luděk Matyska (ÚVT, FI - předseda), Prof. Josef Bejček (PrF), Doc. Ladislav Dušek (PřF, LF), Prof. Jozef Gruska (FI), Prof. Jaroslav Koča (PřF), Prof. Jiří Kroupa (FF), Prof. Ivo Možný (FSS), Doc. Václav Račanský (ÚVT).
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011