\"/
\"/ \"/    

Máte problémy se svým osobním počítačem?

Otto Dostál, ÚVT MU
Ročník II - číslo 5, květen 1992
Citace: O. Dostál. Máte problémy se svým osobním počítačem?. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1992, roč. II, č. 5, s. 12-13.
Tematické zařazení: Dění na MU
 předchozí článek | následující článek 

Je celá řada uživatelů, a to ze všech fakult, kteří se obracejí na pracovníky technické skupiny ÚVT s žádostí o pomoc při problémech, které mají se svými osobními počítači. Jednak jde o zcela evidentní poruchy, při nichž nejde počítač zapnout, nefunguje monitor apod., jednak začínají v posledním období narůstat požadavky na pomoc při řešení problémů spíše softwarových, což zcela pochopitelně souvisí s větším rozšířením osobních počítačů mezi již typicky neprogramátorské uživatele.

S narůstajícím počtem počítačů řady PC na univerzitě se postupně rozšiřují i požadavky na úpravy konfigurace zařízení, jako jsou rozšíření počtu pružných disků, výměna pevných disků, instalace koprocesorů, grafických karet atp. Při opravách a rekonfiguracích počítačů pracovníci technického útvaru již získali značné zkušenosti s možnostmi změn konfigurací počítače. Tyto zkušenosti však obvykle nemají běžní uživatelé, kteří se případně rozhodli rozšířit svůj systém a nakoupili např. pevný disk a požadují na technické skupině jeho zabudování. Abychom předešli situacím, kdy je těmto uživatelům nutno sdělit, že zařízení, které zakoupili, nelze do jejich počítače zabudovat, ale že je nutné zakoupit jiný typ, doporučuji před případným nákupem zařízení konzultovat toto nejprve s pracovníky ÚVT.

Celkový počet vyřízených objednávek na opravy PC (od ledna 1991) činí k dnešnímu datu 72; tento počet postupně narůstá s rostoucím počtem osobních počítačů na univerzitě. Četnost poruch jednotlivých částí počítače udává následující tabulka (nejsou v ní zahrnuty případy, kdy se záležitost vyřešila přímo na místě a nebylo nutné zařízení přebírat od zákazníka - týká se zejména rekonfigurací):

      Počet chyb         %     
Monitor16   22.2
Tiskárna11 15.3
Rekonfigurace10 13.9
Zdroj9 12.5
Klávesnice7 9.7
Diskety7 9.7
Centrála5 6.9
HD2 2.8
I/O2 2.8
Grafická karta2 2.8
Synchronní karta1 1.4
Celkem72 100.0
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011