\"/
\"/ \"/    

Surfaři v Internetu, jste sledováni!

Milan Šárek, FI MU
Ročník VI - číslo 1, září 1995
Citace: M. Šárek. Surfaři v Internetu, jste sledováni!. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1995, roč. VI, č. 1, s. 11-12.
Tematické zařazení: Různé
 předchozí článek | následující článek 

Zatím situace není asi tak vážná, jak by se z titulku zdálo. Informační prostor World Wide Web (dále WWW) je velkým lákadlem pro uživatele. Probírat se obrovským množstvím informací z celého světa. Jednou jen projít základní stránky s klíčovými slovy, jindy nahlédnout na seznam publikací renomovaného pracoviště nebo se rovnou začíst do nového článku.

INTERNET je otevřený síťový prostor. Otevřený všem, kteří mají přístupové právo. Lidé a jejich zájmy jsou různé. Třeba je nezajímá nový článek, ale údaje o tom, kdo jej čte. V tom lepším případě z důvodu průzkumu, o co je zájem.

Do konce loňského roku se tyto úvahy zdály jen teoretické. Od prosince 1994, kdy firma Netscape Communications Corporation zpřístupnila bezplatně pro nekomerční použití svůj Netscape prohlížeč WWW uživatelům INTERNETu, se situace změnila.

Asi 4 milióny uživatelů zatím využily nabídky a instalovaly na své počítače Netscape prohlížeč. Není se co divit. Jedná se o další verzi WWW prohlížeče od týmu, který původně vytvořil známý NCSA Mosaic. Mimo vylepšení kvality zobrazení a pohodlnější nastavení konfigurace je důležitější inzerované zmenšení nároků na přenos informace mezi klientem (prohlížečem) a serverem WWW. Údajně by měl být přenos natolik optimalizován, že by měla postačovat rychlost pouhých 14.4 kb/s, zatímco pro NCSA MOSAIC je považována za adekvátní přenosová rychlost 10 Mb/s, čili přímé napojení na Ethernet.

Uvedenou optimalizaci přenosu lze dosáhnout pouze v případě, že Netscape prohlížeč komunikuje se servery WWW od firmy Netscape Communication Corporation. Existují dvě možnosti: Mosaic Netsite Communication Server, který zajišťuje zmíněná vylepšení, a Mosaic¨Netsite Commerce Server, který navíc ve spolupráci s Netscape prohlížečem umožní zabezpečit přenášenou informaci pomocí šifrování a elektronického podpisu. Způsobem, který se podobá metodě PGP (viz [3]).

Servery Netsite již nejsou zadarmo. V ceníku najdeme u Mosaic Netsite Communication Server cenu $ 5.000, u Mosaic Netsite Commerce Server dokonce $ 25.000. Pokud chceme využít všech možností Netscape prohlížeče, firma Netscape Communication Company na tom určitě vydělá.

Kopii Netscape prohlížeče lze získat pomocí služeb GOPHER nebo FTP. Některé verze jsou k dispozici na serveru ftp.muni.cz. Přehledně jsou všechny verze Netscape prohlížeče k dispozici například na adrese gopher.cesnet.cz. V adresáři /pub/www-software/netscape jsou uloženy verze Netscape prohlížeče pro Mac, MS Windows a Unix (AIX, BSD, DEC-OSF2, HP-UX, IRIX, LINUX, SOLARIS, SUNOS).

Nežli však začnete psát na svém terminálu příkaz gopher nebo ftp s výše uvedenou síťovou adresou, přečtěte si následující řádky:

Netscape prohlížeč má jednou drobnou neinzerovanou vlastnost. Informuje o vás a vašem systému svého výrobce (Netscape Communication Company). Aniž by vás na to upozornil, odešle do firemního ústředí informaci o každém spuštění Netscape, která obsahuje:

Ukázku sbíraných dat lze najít na URL http://www.uiuc.edu/cgi-bin/printenv/.

V současné době Netscape Communication Company tímto způsobem získá denně asi 3,5 milionů záznamů o používání svého produktu. Tady se znovu dostáváme k otázce, zda uvolnění programu Netscape k bezplatnému užívání byl altruistický čin. Při běžné marketingové studii by si příprava a sběr podobného typu informací vyžádala náklady alespoň ve výši jednoho dolaru na jeden dotazník. S návratností do 10% z počtu všech obeslaných zákazníků. Z tohoto pohledu se náklady na vývoj programu vrátí během několika dní. Navíc s možností takto získané informace prodat dalším zájemcům.

Zatím nám zbývá jen doufat, že firma Netscape Communication Company využije získaných informací pouze k průzkumu trhu. Takové je oficiální prohlášení jejího představitele. O dalším využívání zatím neuvažují.

Méně optimistické úvahy se spojují s tím, že případ Netscape prohlížeče není osamocený. Například připravovaný Internet Explorer, který má zajišťovat přístup do INTERNETu z operačního systému Windows 95, bude umožňovat odeslání údajů o konfiguraci Windows 95 do ústředí Microsoftu. Pouze se souhlasem uživatele, dodávají zástupci této firmy. Doufejme, že dohled Velkého Bratra Billa bude jen na vyžádání. V každém případě idea multimediálních systémů, napojených na informační dálnici, a to nejlépe ve všech domácnostech, má jistá rizika, na která je potřeba předem myslet.

Literatura

[1] K. Hart. Browsers beware: Web software is watching you. Communications Week International, issue 143, 24 April 1995.
... zpět do textu
[2] B. Smith. Po Internetu stylově. BAJT, leden 1995 (51).
... zpět do textu
[3] B. Moučka. Pretty Good Privacy. Zpravodaj ÚVT MU V/4, březen 1995.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011