\"/
\"/ \"/    

E-mailový seznam

Luděk Matyska, Bohuslav Moučka, ÚVT MU
Ročník III - číslo 3, leden 1993
Citace: L. Matyska, B. Moučka. E-mailový seznam. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. III, č. 3, s. 4-5.
Tematické zařazení: Elektronická pošta
 předchozí článek | následující článek 

Každému čtenáři je asi již zřejmé, že elektronická pošta je velmi užitečný prostředek komunikace, ale k tomu, aby mohla být efektivně využívána, je třeba splnit některé podmínky. Jednou z nich je stálá dostupnost adres všech uživatelů na univerzitě pro každého, kdo má zájem s některým pracovníkem univerzity komunikovat. Před časem byl ve Zpravodaji ÚVT otištěn seznam e-mailových adres, ale vzhledem k tomu, že takový seznam je již po krátké době neaktuální a není zaručena jeho dostupnost pro každého, vždy a na všech místech, odkud lze posílat poštu, vytvořili jsme elektronický e-mailový seznam uživatelů pošty na univerzitě. Seznam je aktualizován jednou denně zpracováním informace o uživatelích, zaslané těmi poštovními servery na univerzitě, na kterých je nainstalován příslušný program. Seznam je dostupný pomocí příkazu

     telnet ftp.ics.muni.cs

Po navázání spojení zadáte uživatelské jméno

     mailbook

a heslo

     mail-addresses

Po přihlášení se vypíše krátká informace o tom, jak lze adresář používat, a potom můžete hledat adresy. Pro hledání můžete zadat libovolný řetězec obsahující alfanumerické znaky a znaky '*' a '?' v DOSovském významu. V řetězci musí být nejméně 3 alfanumerické znaky vedle sebe a neprohledávají se pole domény (nelze tedy vypsat např. informace o všech uživatelích domény sci.muni.cs). Program vypíše informace o všech uživatelích, u nichž se daný řetězec vyskytuje v uživatelském jméně nebo jejich občanském jméně. Po výpisu hledaných informací program očekává další řetězec. Program skončí činnost a odhlásí vás ze systému po zadání

     CTRL/D

Zdrojem informace, kterou systém poskytuje, jsou soubory /etc/passwd jednotlivých (UNIXovských) poštovních serverů, především pak jejich komentářová pole. Je proto v zájmu všech uživatelů zajistit domluvou se správci těchto systémů takový obsah komentářového pole, který nejpříhodněji uživatele identifikuje.

Současná verze celého systému neobsahuje informace o těch uživatelích, kteří pro elektronickou poštu používají počítače CSPUNI12 (aci.cvut.cs) a CSBRMU11 (vm.ics.muni.cs). Patříte-li do této kategorie a chcete-li učinit svou e-mail adresu přístupnou již nyní, kontaktujte, prosím, autory příspěvku.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011