\"/
\"/ \"/    

LISTSERV v Brně

Oldřich Sapák, ÚVT MU
Ročník III - číslo 4, březen 1993
Citace: O. Sapák. LISTSERV v Brně. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. III, č. 4, s. 8.
Tematické zařazení: Dění na MU, Software obecně - principy, tvorba
 předchozí článek | následující článek 

V lednu tohoto roku byla na střediskovém počítači MU HDS 6660 zpřístupněna nová verze operačního systému VM/ESA, která umožňuje provozování novějších programových celků. Jedním z nich je i LISTSERV, jenž má na ÚVT MU již první fungování za sebou. O LISTSERVech se už ve Zpravodaji psalo (např. v čísle II/3, str. 3-5) a jejich služeb nepochybně řada účastníků počítačové sítě MU intenzívně využívá.

Jen pro připomenutí. LISTSERV je server, vyvinutý pro počítačovou síť EARN/BITNET, který podporuje komunikaci v rámci tzv. diskusních skupin. Uživatelé, zajímající se o stejnou problematiku, např. fotosyntézu, jsou registrováni v seznamu na vhodném uzlu sítě. Kdykoli kterýkoli z nich pošle na elektronickou adresu dané skupiny svůj příspěvek, příslušný LISTSERV jej rozešle všem ostatním účastníkům. Podobných diskusních skupin existuje ve světě několik tisíc a zapojit se do nich mohou uživatelé sítě EARN/BITNET, Internet (a dalších), tedy i všichni účastníci Brněnské akademické sítě.

Co se tedy zprovozněním LISTSERVu na MU změnilo? Nyní je možné se nejen přihlásit do existujících diskusních skupin, ale lze si vytvořit vlastní, zejména pokud je daná oblast dosud nepokrytá nebo např. má být distribuce lokální (MU, Brno, ČR).

Zájemci o zřízení vlastní diskusní skupiny se mohou přihlásit na ÚVT u autora tohoto příspěvku nebo napsat na adresu SAP@CSBRMU11.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011