\"/
\"/ \"/    

World Wide Web

Bohuslav Moučka, ÚVT MU
Ročník IV - číslo 5, květen 1994
Citace: B. Moučka. World Wide Web. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1994, roč. IV, č. 5, s. 5-6.
Tematické zařazení: Webové zdroje a technologie
 předchozí článek | následující článek 

Před jistou dobou jste se mohli na stránkách Zpravodaje ÚVT seznámit s programem gopher, což je jeden z prostředků umožňujících uživateli Internetu jednoduchý přístup k informacím uloženým v síti. Dalším programem tohoto typu je World-Wide Web (také nazývaný WWW nebo W3).

Program WWW pracuje na základě modelu klient-server. Uživatel zadává klientu požadavky na prezentaci dokumentů, ten pak požadavky předává serveru, který zašle zpět potřebnou informaci. Klient výsledky prezentuje uživateli.

WWW je informační systém založený na hypertextovém modelu.1 Hypertextové dokumenty jsou navzájem spojeny pomocí vybraných slov. Pokud např. text obsahuje nová slova, hypertext umožňuje ukázat na příslušné slovo a tak přejít na další dokument, který o něm přináší podrobnější informace. V dokumentech přístupných pomocí WWW může být text, obraz, zvuk nebo pohyblivý obraz. Dokumenty, na které vedou odkazy, mohou být umístěny na různých místech sítě.

WWW rovněž umožňuje přístup k mnoha ostatním síťovým službám, odkazy nemusí směřovat jen na další dokumenty, ale např. na servery gopher, ftp nebo wais. WWW je z těchto informačních služeb nejobecnější a nejmocnější. Je sice méně rozšířen než gopher (serverů gopher je již více než 4 000, zatímco serverů WWW je známo přes 1 000), ale jeho rozvoj je velice rychlý (využití serveru v CERNu se zdvojnásobuje každé 4 měsíce). Pomocí WWW lze vytvořit menu jako v gopheru i index jako ve WAIS.

Programem WWW je dnes dosažitelné např.:

Jedním z omezení současných síťových informačních systémů je skutečnost, že neexistuje jednoduchý způsob, jak zjistit, co se změnilo, co je nového nebo co bylo zrušeno. Výsledkem je, že není možné vytvořit kompletní seznam toho, co je v současné době dostupné pomocí WWW. Existuje ovšem několik míst, kde lze najít tematicky uspořádaný seznam informací dostupných pomocí WWW nebo informace o nově zřízených serverech.

Jak se dostanu k službě World-Wide Web?

Se službou World-Wide Web můžete komunikovat pomocí programu klient, který se v tomto případě označuje jako "browser". Existují programy typu klient pro různé operační systémy.

Pro prostředí X-Windows je asi nejlepším programem Mosaic. Pokud některé dokumenty neumí zpracovat sám, předá je externím specializovaným programům (např. zvukové soubory, pohyblivé obrazy). Další programy pro X-Windows jsou např. ViolaChimera. Na textovém terminálu můžeme využít celoobrazovkový browser Lynx. Pro MS-Windows existují programy CelloMosaic. V MS-DOSu můžete pracovat s programem DosLynx.

Pokud spustíte uvedené programy bez parametrů, vyžádají si informace od serveru, který jim byl zadán jako default při instalaci. Abyste získali informace z požadovaného místa, je třeba jako parametr zadat požadovaný soubor nebo server ve tvaru URL (Uniform Resource Locator). Např. napíšeme-li

     lynx http://www.muni.cz/Unixhelp/TOP_.html

zobrazí se nám úvodní stránka hypertextového manuálu UNIXu. Http je zkratka pro HyperText Transfer Protocol. Přípona html u hypertextových souborů je zkratka pro HyperText Markup Language. Nemáte-li k dispozici žádný klient pro WWW, můžete se telnetem spojit s některým z počítačů, který nabízí veřejně přístupný klient. Většina veřejně přístupných programů klient je umístěna v těch uzlech, které provozují servery WWW zaměřené na určitou problematiku. Obvykle stačí na dotaz login: odpovědět www (heslo se nevyžaduje). Ze známých veřejných instalací programu klient uvádíme:

     public.vslib.cz ... český klient - Liberec
vms.huji.ac.il ... životní prostředí
info.cern.ch ... fyzika vysokých energií
fatty.law.cornell.edu ... právo
ukanaix.cc.ukans.edu ... dějiny

Seznam všech počítačů s veřejně přístupnými klienty najdete v dokumentu

     http://info.cern.ch/hypertext/WWW/FAQ/Bootstrap.html

CERN je vhodný vstupní bod pro vyhledání informací o WWW samotném; nabízí i katalog databází tříděný podle témat, který se vám zobrazí, zvolíte-li dokument

     http://info.cern.ch./hypertext/DataSources/bySubject/Overview.html

Informace o novinkách v serverech WWW se dovíte z dokumentu

     http://www.ncsa.uiuc.edu/SDG/Software/Mosaic/Docs/whats-new.html

Seznam zdrojů CESNETu je v dokumentu

     http://www.vslib.cz/html/cesres

Při práci v grafickém režimu se funkce WWW ovládají stiskem tlačítek myši. Odkazy v textu jsou označeny vyšším jasem nebo podtržením. Na odkazovaný dokument přejdete stiskutím tlačítka myši.

V programu Lynx najedete šipkami nahoru nebo dolů na zvýrazněné slovo a po stisku klávesy <Enter> přejdete na požadovaný dokument. Šipkou vlevo se můžete vrátit na předchozí dokument.

V programu, který pracuje jen v řádkovém režimu, jsou za slovy umožňujícími přechod na nový dokument uvedena čísla v hranatých závorkách. Na požadovaný dokument přejdete tak, že napíšete vhodné číslo a stisknete klávesu <Enter>.

Příklad

Hledání příkazu pro srovnání souborů by mohlo v hypertextovém manuálu UNIXu vypadat takto:

_______________________________________________
        WELCOME TO UNIXHELP FOR USERS

_An experimental service designed to provide
 helpful information to new users of the UNIX
 operating system, developed from work funded
 by the ITTI.


 * Tasks
     + Getting started[1]
     + Working with files[2] and directories[3]
     + Managing your working environment[4]
                  ...

press space for more, use arrow keys to move,
'?' for help, 'q' to quit 2
_______________________________________________
                 FILES

    * Comparing one file with another[1]
    * Controlling access to your files[2]
    * Copying files[3]
    * Creating files[4]
                  ...


press space for more, use arrow keys to move,
'?' for help, 'q' to quit 1
_______________________________________________
             COMPARING FILES   You can display the line by line difference
   between two files with the _diff_ command.

   diff _file1 file2_
_______________________________________________

Další informace o službě World-Wide Web

Systém World-Wide Web vyvíjí v instituci CERN ve Švýcarsku skupina, kterou vede Tim Berners-Lee. Hlášení o chybách, připomínky a návrhy posílejte na adresu www-bug@infoteckacernteckach.

www-talk@infoteckacernteckach je řízený diskusní klub; chcete-li se stát jeho členy, napište na adresu www-talk-request@infoteckacernteckach.

Usenet newsgroup: comp.infosystems.www

setting
1 Hypertext je text, který obsahuje "odkazy" na další texty. Tento pojem zavedl Ted Nelson kolem roku 1965. Hypermedia je pojem používaný pro hypertext, který se neomezuje jen na textovou informaci: může obsahovat např. kresby, video a zvuk. I tento pojem zřejmě zavedl Ted Nelson.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011