\"/
\"/ \"/    

Elektronická skripta na ESF MU

Jaroslav Nekuda, ESF MU
Ročník XVIII - číslo 3, únor 2008
Citace: J. Nekuda. Elektronická skripta na ESF MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2008, roč. XVIII, č. 3, s. 1-3.
verze pro tisk: PDF
Tematické zařazení: Dění na MU
 předchozí číslo | následující článek 

Návštěva fakultního skladu publikací nezavdává obvykle mnoho důvodů k radosti. Na první pohled jsou patrné rozdíly v objemu zásob. U jednoho titulu je k mání už jen několik málo kousků - nebo dokonce žádné, jiné tituly jsou zastoupeny hromadami neprodejných, protože rychle zastaralých, titulů. V nich jsou pak umrtveny nemalé finanční prostředky a šance na jejich revitalizaci je obvykle jen iluzorní. Narážíme na hlavní problém v oblasti produkce výukových publikací, na ESF reprezentovaných zejména skripty a tzv. distančními studijními podporami (DSO), určenými zejména pro posluchače kombinovaného studia. Je to plánování optimálního nákladu tištěných publikací a - mnohdy - jejich obtížná prodejnost. Dlouhodobější analýza nákladů, výnosů a skladových zásob nám už v roce 2005 signalizovala neudržitelnost dosavadního stavu, a tak logicky vyvstávala otázka "co dál".

Předesíláme, že prosazení zdánlivě jednoduchého řešení, které se na první pohled nabízí, představuje poměrně složitý a komplikovaný problém, do kterého vstupují i ne zcela racionální prvky a agenti. Řeč je o přechodu k elektronickému publikování, které se v posledních letech začíná na VŠ prosazovat stále více.

Začněme ale po pořádku. Jak tedy vzniká neprodejnost? Na začátku obvykle bývají "velké oči" autora, který často v dobré víře - aby náklad stačil - ho nadhodnotí. Druhým faktorem jsou stále rostoucí ceny polygrafického průmyslu a naopak poměrně nízké ceny kopírovacích služeb. Studenti mají v této otázce jasno, jak je patrné z následující tabulky:

Je podle vás výhodnější skripta vydaná ESF MU koupit nebo si je půjčit a okopírovat?

určitě koupit        7 %
spíše koupit28 %
určitě okopírovat23 %
spíše okopírovat38 %
neví4 %

Tabulka je založena na odpovědích 372 posluchačů prezenčního studia ESF: více než polovina z nich považuje kopírování skript za výhodnější podnik než jejich koupi; navíc - 55 % studentů považuje ceny prodávaných skript za velmi nebo spíše vysoké. Do ceny přitom vstupují jen nejnutnější nákladové položky a fakulta prodejem nedosahuje žádného zisku. Do prodejnosti také intervenují činitelé vně sféry našeho vlivu. Sebelépe napsaná skripta o sociální politice nebo financování veřejného sektoru se okamžikem přijetí zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů stávají prakticky neprodejnými.

Na základě informací, které jsme měli v té době k dispozici - mluvíme o roce 2005 - jsme sestavili následující přehled o výhodách a nevýhodách klasického a elektronického publikování:

Klady elektronického publikování:

Nevýhody elektronického publikování:

No a jak to tedy nakonec všechno dopadlo? Fakultní veřejnost byla projektu nakloněna; celkem 61,0 % studentů by souhlasilo s plným přechodem fakulty k elektronickému publikování a to i za předpokladu, že by ve hře bylo stanovení určitého nevysokého paušálního poplatku, a mezi učiteli měl přechod k elektronickému publikování dokonce 73,0 % podporu. A tak po sérii nikoli úplně jednoduchých a přímočarých vyjednávání vyšla již v roce 2006 první elektronická skripta a pro rok 2007 bylo přijato rozhodnutí plánovat ediční činnost do dvou skupin "produktů". První z nich představují tzv. konkurenceschopné tituly, které mají šanci se prosadit na širším knižním trhu ČR. Ty jsou vydávány ve spolupráci s renomovanými nakladatelstvími a výhradně v knižní podobě. Druhou skupinu tvoří užší, specializované tituly, které vychází v tištěné podobě jen v nákladu 25 kusů. Jsou určeny pro autory, dále jako tzv. povinné výtisky a exempláře pro knihovnu. Elektronické verze skript nebo distančních studijních opor jsou umístěny v IS MU, v sekci studijních materiálů a mohou je využívat skupiny oprávněných uživatelů. Obvykle je to povoleno celé akademické obci fakulty nebo MU. Distanční studijní opory jsou určeny posluchačům kombinovaného studia, kde je předpokládán větší objem samostudia, a proto jsou kladeny i vyšší nároky na jejich metodickou úroveň. S využitím podpory e-techniků jsou také umístěny v IS, podle možností jsou však ještě dále rozšiřovány o hypertextové odkazy (jak v rámci dokumentu, tak na externí zdroje) či záznamy z přednášek. Nejdokonalejší formou je pak plně interaktivní studijní text, který navíc k výše uvedenému obsahuje i autokorekční testy a využívá dalších možností, které IS MU v rámci e-learningu nabízí. Během letošního roku vyšlo celkem 11 titulů skript a 16 DSO v elektronické podobě.

Možnost umístit výukové publikace na ELPORTÁL MU, kde by byly přístupné veřejnosti, je zatím využívána spíše ojediněle. Svou roli zde možná hraje určitá psychologická bariéra či kalkulace, která říká: proč já bych měl skriptum/publikaci, se kterým jsem se kdovíjak mořil, dávat zdarma a zcela volně k dispozici komukoli v Internetu?

Organickým doplňkem elektronického publikování je naše spolupráce, kterou jsme letos navázali se společností Tribun EU, s. r. o. Poskytuje službu nazvanou Knihovnička2. V podstatě je to "tisk na vyžádání" již od nákladu 1 ks skript s dodáním do druhého dne do fakultní prodejny knih v cenách, kterým ceny kopírování zatím nemohou konkurovat. Dále se nabízí také možnost vydávat tzv. sponzorovaná skripta (s reklamou sponzora), u kterých je možné dosáhnout dalšího snížení ceny až o 20 %. Tímto způsobem je otázka prodejnosti či neprodejnosti výukových publikací vyřešena, navíc se veškeré transakce odehrávají v prostoru, do kterého fakulta nemusí žádnými aktivitami vstupovat.

A do budoucna? Lynne Brindley, výkonná ředitelka British Library, již před dvěma lety předpovídala přechod od tištěného k digitálnímu publikování v roce 2020. Říká - mnoho lidí si všímá národního přechodu k digitálnímu vysílání. Méně známý je fakt, že podobný trend již probíhá ve světě publikování: kolem roku 2020, 40 % britských výzkumných monografií bude dostupných jen v elektronické podobě, dalších 50 % bude dostupných v obou formátech (tištěném i digitálním) a jen zbývajících 10 % nových titulů bude dostupných v tištěné podobě3.

Možná, že i díky projektu elektronických skript budeme lépe připravení na to, co nás čeká a co nás nemine.

setting
1 V nedávné době jsme narazili na inzerovanou nabídku tzv. "CD pro prvák", kde nabízející strana - "pan Martin" (jen s uvedením kontaktu na mobilní telefon) - nabízí posluchačům prvního ročníku ESF za 299 Kč CD, jehož hlavním obsahem jsou elektronické texty, které jsou jinak studentům volně přístupné v IS MU, jak o tom v našem článečku referujeme dále.
... zpět do textu
2 http://www.knihovnicka.cz
... zpět do textu
3 Christensen L.: British Library predicts 'switch to digital by 2020'. Dostupné na http://www.bl.uk/news/2005/pressrelease20050629.html
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011