\"/
\"/ \"/    

Tipy z Inetu: Soukromé telefonování a SUPO

Jaromír Ocelka, Petr Výmola, ÚVT MU
Ročník XIX - číslo 4, duben 2009
Citace: J. Ocelka, P. Výmola. Tipy z Inetu: Soukromé telefonování a SUPO. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2009, roč. XIX, č. 4, s. 15-16.
verze pro tisk: PDF
Tematické zařazení: Informační systémy MU
Článek je součástí seriálu Tipy z Inetu
 předchozí článek | následující článek 

V roce 2003 se na Masarykově univerzitě začala budovat jednotná hlasová síť (podrobněji viz [1]) a spolu s ní aplikační nadstavby v Inetu [2], obojí s cílem co největšího uživatelského komfortu - například informace o hovorech realizovaných z pevných linek 54949 xxxx se do několika minut automaticky přenesou až do přehledu v Inetu. V loňském roce přibyly do skládačky "Telefonie na MU" dvě další komponenty. První z nich byla "Mobilní telefonie" poskytující majitelům služebních mobilních telefonů podobný komfort, jaký je u hovorů z telefonní ústředny 54949 xxxx. Druhou komponentou byla implementace úhrady soukromého hovorného prostřednictvím SUPO - jak u pevné tak u mobilní telefonie.

1  Označování soukromých hovorů

Způsob označování soukromých telefonních hovorů byl podrobně popsán v [2]. Uživatel si může v Inetu zvolit předvolbu, kterou při telefonování z pevné linky vyťuká před volaným telefonním číslem, nebo má v Inetu možnost dodatečně označit své soukromé hovory (pevné i mobilní) v seznamu všech realizovaných hovorů. Nedávno přibyla v Inetu ještě jedna novinka: v aplikaci "Osobní adresář" si uživatel může telefonní číslo označit jako soukromé, a od toho okamžiku je každý zaevidovaný hovor na toto číslo, ať již z pevné či mobilní linky, označen jako soukromý (a také obráceně: jako soukromý je označen i každý hovor z tohoto čísla na pevnou/mobilní linku uživatele).

2  Placení soukromých hovorů

Manipulace s hotovostí, obcházení zaměstnanců a nezbytné zaokrouhlování částek, to vše patří k důvodům, proč některá univerzitní pracoviště soukromé hovory zaměstnancům raději vůbec nepovolovala. Situace se změnila v dubnu 2008, kdy ÚVT pilotně začal provozovat napojení úhrad soukromého hovorného na SUPO. Po necelém roce se přidala i Fakulta sociálních studií MU. Uživatelé z těchto součástí univerzity jsou po ukončení měsíce požádáni automatickým e-mailem o stvrzení, že již označili všechny své soukromé hovory uskutečněné v uplynulém měsíci, k určenému datu je pak označování uzavřeno, a soukromé hovory jsou předány k úhradě do SUPO.

3  Co je vlastně to SUPO?

Systém úhrad pohledávek za osobami, zkráceně SUPO, byl zprovozněn v roce 2006 jako náhrada předchozího systému Clearing. Původně sloužil pouze pro Správu kolejí a menz MU, v roce 2007 se stal základem koncepce "jediné peněženky", kterou může mít každý student či zaměstnanec MU a z níž může hradit služby poskytované univerzitou. Podrobnější informace o systému SUPO lze nalézt například v [3][4].

4  Aktivace SUPO

Pokud hospodářské středisko MU rozhodne o placení soukromého hovorného přes SUPO, nejsou na zaměstnance kladeny nikterak vysoké požadavky. Jako první krok musí zaměstnanec elektronicky potvrdit svůj souhlas s podmínkami provozování systému SUPO, a poté musí tuto aktivaci stvrdit takzvaným faktickým konáním. Ačkoliv to může znít složitě, jedná se vcelku o jednoduchou záležitost - stačí podepsat souhlas s převáděním části mzdy ve prospěch SUPO (čímž odpadá i starost o placení hovorného, viz dále) anebo vložit na SUPO účet alespoň 50 Kč některým z povolených způsobů.

5  A konečně: úhrada soukromého hovorného v SUPO

Po předání soukromých hovorů do SUPO následuje platba. Pokud má zaměstnanec podepsánu dohodu o převádění části mzdy ve prospěch SUPO, systém si z nejbližší mzdy automaticky převede nezbytně nutnou částku na úhradu hovorného (zaokrouhlenou na celé koruny nahoru), nepřesahuje-li tato limit zadaný ve zmíněné dohodě; jinak se převede pouze limit. Pokud částka hovorného překročila limit, je zaměstnanec o této skutečnosti automaticky informován e-mailem.

V případě nesjednání převodu ze mzdy jsou možné další způsoby plateb, a sice automatické strhávání částek z bankovních účtů s povoleným inkasem, bankovní převody, či vklady hotovosti na pokladnách nebo samoobslužnými bankovníky.

V případě, že zaměstnanec nezaplatí své pohledávky evidované v SUPO do data jejich splatnosti, je mu následně každý týden zasíláno upozornění na existující dluh s výzvou k úhradě. Pokud ani takto nestihne uhradit své závazky do další uzávěrky hovorného, jsou mu - má-li zřízenu některou z možností automatických plateb, tj. převod ze mzdy či inkaso - přičteny k převáděné/inkasované částce. Případy jednorázových překročení sjednaného limitu převodu ze mzdy jsou tedy většinou automaticky vyřešeny další měsíc.

6  Závěr

Systém úhrad soukromé telefonie přes SUPO je prakticky vyzkoušen již téměř ročním provozem a z technického hlediska nic nebrání jeho rozšíření na všechna pracoviště MU. Rozhodnout o jeho nasazení však musí jednotlivá hospodářská střediska. Po kontaktování zodpovědných osob na ÚVT (e-mailem na adresu cepo-inet@icsteckamuniteckacz) je možné systém připravit k ostrému provozu během jednoho až dvou měsíců.

Literatura

[1] O. Dostál. Budování hlasové sítě Masarykovy univerzity. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2004, roč. 14, č. 3, s. 1-5.
... zpět do textu
[2] J. Ocelka, J. Kotrba. Budování hlasové sítě MU: podpora telefonie v informačních systémech. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2004, roč. XIV, č. 4, s. 1-5.
... zpět do textu
[3] A. Jurtíková, J. Ocelka, J. Staudek. Clearing MU - zúčtovací systém pro bezhotovostní uhrazování poskytovaných služeb. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2005, roč. XVI, č. 1, s. 11-13.
... zpět do textu
[4] J. Kohoutková. Od Clearingu k SUPO: historie 2006-2007. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2008, roč. XVIII, č. 3, s. 11-16.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011