\"/
\"/ \"/    

Tipy z Inetu: Evidence a správa klíčů

Petr Láznický, ÚVT MU
Ročník XIX - číslo 5, červen 2009
Citace: P. Láznický. Tipy z Inetu: Evidence a správa klíčů. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2009, roč. XIX, č. 5, s. 11-12.
verze pro tisk: PDF
Tematické zařazení: Informační systémy MU
Článek je součástí seriálu Tipy z Inetu
 předchozí článek | následující článek 

V Inetu v sekci Provoz byl během posledního roku vytvořen soubor aplikací pro evidenci a správu klíčů v budovách Masarykovy univerzity. Pro běžného uživatele Inetu působí tyto aplikace zdáním plující ledové kry - vidí sotva jednu desetinu. Zbývajících devět desetin je určeno pro správce budov a další osoby, které mají na starosti správu klíčů. Pojďme si nyní jednotlivé aplikace stručně přiblížit.

Osobní přehledy

Běžnému uživateli Inetu je v současné době v menu Klíče/Osobní přehled klíčů přístupná aplikace Půjčené klíče s přehledem klíčů půjčených na jeho jméno. Zobrazuje se číslo a popis klíče, budova a datum zapůjčení. V dohledné době přibudou do osobního přehledu ještě další dvě aplikace - seznam osob, které mají zapůjčen klíč od pracovny uživatele, a seznam místností, kam má uživatel se zapůjčenými klíči přístup.

Aplikace pro správce

Pro správce klíčů v budovách je v menu Klíče/Správa klíčů k dispozici soubor aplikací umožňujících správu evidence klíčů, a v menu Klíče/Přehledy aplikace, které zobrazují celkové přehledy v dané budově.

Aplikace Půjčování klíčů zobrazí k vybrané osobě seznam půjčených klíčů a umožní půjčit další klíč nebo klíč vrátit. Výběr dalšího klíče k půjčení je možný přes volbu budovy, podlaží a místnosti nebo výběrem ze seznamu klíčů ve vybraném podlaží nebo sekci, anebo přímo zapsáním čísla půjčovaného klíče. Prvními dvěma postupy lze označit a půjčit několik klíčů naráz, a podobně lze klíče hromadně vracet. Aplikace Půjčené klíče zobrazuje seznam osob, které mají zapůjčen vybraný klíč.

Aplikace Osoby-Klíče zobrazuje přehled osob, jimž jsou zapůjčeny klíče z vybrané budovy. Rozsah budov k výběru je dán právy přihlášeného správce. Po výběru budovy a typu osoby (aktivní na MU, neaktivní na MU, všechny) se vypíše seznam osob, a ke každé osobě seznam půjčených klíčů. Seznam lze získat i ve formátu pro tisk. Podobně aplikace Klíče-Osoby zobrazuje přehled klíčů z vybrané budovy (opět podle práv přihlášeného správce), a ke každému klíči přehled osob.

Aplikace Vložka-klíče slouží pro správu číselníku zámkových vložek, klíčů a jejich vzájemných vazeb, aplikace Dveře-vložka pro správu vazeb dveře-vložka. Zámkové vložky lze do dveří přidávat nebo ze dveří demontovat, v jedněch dveřích může být více vložek.

Vazba na stavební pasport

Aplikace využívají data z centrální evidence osob MU a z celouniverzitního stavebního pasportu, v němž jsou evidovány budovy, místnosti a dveře. Pro náběh aplikace ve spolupráci s příslušnou fakultou nebo pracovištěm hromadně vkládáme do evidence údaje o zámkových vložkách, klíčích, vazbách vložka-klíč a dveře-vložka, případně sekcích, pokud je na ně budova rozdělena a vážou se na ně univerzální klíče.

Zavádění do praxe

Aplikace pro půjčování a vracení klíčů a osobní přehled klíčů jsou již půl roku v provozu v ÚVT pro budovu Botanická 68a. Postupně se zavádí do provozu uživatelská správa číselníků vložek a klíčů, a vazeb vložka-klíč a dveře-vložka. Další nasazení aplikací plánujeme v nejbližší době na fakultě informatiky, poté na ekonomicko-správní fakultě a zájem projevily i další fakulty.

Vzhledem k tomu, že na většině fakult a celouniverzitních pracovišť MU je evidence klíčů vedena v papírové podobě, je soubor inetovských aplikací představený v tomto článku dobrým nástrojem pro zpřehlednění a zjednodušení této agendy, a cestou k dalšímu zužitkování dat ze stavebního pasportu. Zájemcům podáme bližší informace na adrese inet@icsteckamuniteckacz.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011