\"/
\"/ \"/    

Navštívili jsme na webu: Elektronický průběžník ČTK

Miroslav Bartošek, ÚVT MU
Ročník VIII - číslo 3, únor 1998
Citace: M. Bartošek. Navštívili jsme na webu: Elektronický průběžník ČTK. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1998, roč. VIII, č. 3, s. 11-12.
Tematické zařazení: Webové zdroje a technologie
Článek je součástí seriálu Navštívili jsme na webu
 předchozí číslo | následující číslo 

Tímto číslem Zpravodaje otevíráme novou rubriku nazvanou Navštívili jsme na webu. Smyslem rubriky je upozornit čtenáře Zpravodaje na vybraná zajímavá místa "českého Internetu". Neklademe si za cíl ani kvantitu (co největší množství odkazů) ani úplnost a systematičnost pokrytí; spíše bychom se chtěli pokusit přiblížit těm čtenářům Zpravodaje, kteří nemají čas, možnost či chuť brouzdat pravidelně po Internetu, některé - z našeho pohledu více-méně výjimečné - tuzemské informační zdroje. Zdroje, které jsou všeobecně zajímavé a užitečné, profesionálně udělané a udržované, perspektivní a současně volně dostupné všem zájemcům prostřednictvím běžného www-prohlížeče.1

Elektronický průběžník ČTK

http://www.anet.cz/ctk/novinky

Česká tisková kancelář je národní informační agentura, která se zabývá sběrem, zpracováním a distribucí zpravodajství a informací. Informace jsou získávány prostřednictvím sítě vlastních zpravodajů doma i v zahraničí, kontinuálním monitorováním světových i národních agentur, a monitoringem domácích i zahraničních médií.

Přestože úplné zpravodajství a další navazující produkty ČTK patří do sféry placených komerčních služeb, provozuje ČTK i některé nekomerční informační zdroje. Z nich chci dnes upozornit na České noviny - čtyřikrát denně aktualizované digitální noviny (odsud termín elektronický průběžník), které kromě toho, že slouží k představení slovního i obrazového zpravodajství ČTK, přináší též uživatelům Internetu i jeden z nejrychlejších kanálů čerstvých zpráv z České republiky.

Zpravodajství Českých novin je tématicky rozděleno do:

Hlavní rubriky nabízí kromě několika úplných vybraných klíčových zpráv (včetně grafického doprovodu) také souhrn hlavních událostí (aktualizovaný jednou denně), přehledy vybraných zpráv (aktualizace čtyřikrát denně) a archiv dokumentů (za několik posledních měsíců). Další rubriky obsahují často nejen aktuální zpravodajství, ale navíc i odkazy na starší články - například zájemcům o počítače a dění kolem nich vřele doporučuji obsáhlou sérii velmi čtivých a přitom zasvěcených článků od Jana Stejskala z New Yorku v rubrikách Svět počítačů a Klub dopisovatelů.

Za zmínku určitě stojí též poměrně komfortní a silný nástroj pro vyhledávání článků v Českých novinách podle slov či řetězů znaků s využitím booleovských operátorů a regulárních výrazů (nabízený spolu s podrobnou nápovědou na hlavní stránce) a link na základní zpravodajství ČTK v angličtině pod názvem Czech Happenings (http://www.ctknews.com/ na serveru v New Yorku), které firma Lycos zařadila do svého seznamu Top5% nejlepších míst na Webu v kategorii News.

Další odkazy na příbuzné zdroje:

Většině čtenářů Zpravodaje patrně není neznámý "politický, rodinný a psí denní www list" Neviditelný pes Ondřeje Neffa (http://pes.eunet.cz), který po necelých dvou letech své existence dosáhl v úterý 27. ledna 1998 v 18:56 fantastické hranice 2,000.000 čtenářských přístupů! Z mnoha dalších www-zdrojů z oblasti zpravodajství přidáváme ještě tip na Slovo on-line aneb Slovo o den dříve, www-verzi deníku Slovo (http://www.slovo.cz).

setting
1 Stručně by se zamýšlená činnost dala charakterizovat jako vyzobávání rozinek z českého Internetu. Jak se tak již stává, ne všechny rozinky se přitom musí podařit vyzobat; naopak, občas se sezobne i něco, co jako rozinka jen vypadalo.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011