\"/
\"/ \"/    

Počítačová studovna MU jednoletá

Jaroslav Šmarda, ml., ÚVT MU
Ročník XII - číslo 1, říjen 2001
Citace: J. Šmarda, ml.. Počítačová studovna MU jednoletá. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2001, roč. XII, č. 1, s. 9-10.
Tematické zařazení: Počítačové studovny
 předchozí článek | následující článek 

Stejně jako u člověka, je i v případě instituce první rok života významné období, během něhož uplyne hodně vody a dojde k mnoha změnám. Celouniverzitní počítačová studovna MU zahájila provoz v září 2000 a má za sebou kompletní roční cyklus akademického života. A to života velmi intenzivního - v prvním roce byla otevřena 355 dnů 24 hodin denně, což dohromady činí neuvěřitelných 8.536 hodin prakticky nepřetržitého provozu. Během té doby ji 9.815 studentů (polovina studentského osazenstva univerzity) navštívilo v průměru 40-krát - vstupní turniket se otevřel celkem 363.167 krát a proběhlo 330.955 přihlášení na jejích 106 počítačů.

Díky spolupráci mnoha zainteresovaných lidí se studovna přehoupla z batolete do celkem úhledného mazlíčka, rozkousala vše kolem sebe (něco i doslova) a ovlivnila mnoha lidem život. Obsluze dala práci a studentům Internet; nejeden z nich v ní strávil nemalou část svého života - nejpilnější student(ka) pobyl(a) ve studovně na 700 hodin, za pouhého půl roku. Ale to je spíše výjimka. Ze statistik a provozních zkušeností víme, že průměrný čas jedné návštěvy ve studovně se pohybuje kolem 30 minut. To také odpovídá závěrům obecných studií uvádějících, že člověk začal používat počítač díky celosvětové síti Internet především k dorozumívání a získávání okamžitých informací za nízkou cenu (pokud cenou zde rozumíme čas).

Co ještě víme:

Studovna se neustále vyvíjí a snaží se reagovat na změny okolí i na nové potřeby uživatelů - i když ne vždy je to vzhledem k jejich počtu a různorodosti úkol právě snadný. Z událostí poslední doby můžeme vzpomenout nově instalovaný řídící monitor u vstupního turniketu, který tradiční pípnutí při průchodu turniketem doprovodí řadou užitečných informací v pohledném www-kabátu: například údaji vztahujícími se k platnosti ISIC karty, či důvody případné blokace vstupu. V těchto dnech spouštíme první verzi portálu a informačního prostředí studovny, které přinesou uživatelům nejen množství užitečných a aktuálních informací, ale (jak doufáme) nabídnou i lepší prostředky pro komunikaci s obsluhou i komunitou uživatelů navzájem; bližší informace k tomu přináší následující článek.

Ve studovně je dnes 106 počítačů poskytujících rychlý Internet s dobrou konektivitou do celého světa. Nástroje pro vytváření a základní manipulaci s textem (v prostředí T602, způsobem kompatibilním s prostředím MS Office) jsou jen jednou z 20 různých aplikací dostupných ve studovně; nepočítáme v to nepřeberné množství shareware a freeware programových systémů, které mohou instalovat sami studenti (za předpokladu, že tyto programy nepotřebují ke své instalaci zápis do registru Windows). Samozřejmě lze odtud podstoupit i kroky, které jsou v dnešní době pro studenta MU a jeho studium téměř životně důležité, tj. spojení s Informačním systémem IS.MUNI.CZ. Zdá se, že pro čím dál větší část studentů začíná platit heslo: Nemít Internet, jako bych nebyl.

Technické možnosti k naplnění tohoto hesla by tu byly; zbývají problémy lidské a psychologické. Každý, kdo opravdu do hloubky něco dělá, ví, že ve městě, v němž žije, ve státě, či možná i na celé Zemi je jen malé množství lidí, kteří řeší podobné problémy jako on. Někteří z nich mají komunikační problémy, včetně toho, že nemají přístup na Internet. Našich studentů se toto omezení naštěstí již netýká, pokud opravdu chtějí pracovat. Bylo by zajímavé zpracovat studii, pro kolik z nich znamenal rok života s Internetem změnu od izolované samostatné práce ke kolektivnímu hospodaření s informacemi a spolupráci. Kolik z nich se zahledělo do Open source projektu a bude v nejbližších letech pracovat na zvelebení obecného majetku světa dostupného v různé míře všem. Internet může být jistým zlomem ve vnímání světa; může poskytnout nadhled, být - alespoň do jisté míry - oněmi třemi lety života, jež by měl člověk po studiu strávit putováním světem.

Jsme připraveni? - Ano i ne. Podle postřehů z každodenního provozu se nám zdá, že zatím jen malé procento studentů je vzděláváno za pomoci nových metod s důrazem na komunikaci a spolupráci, s využitím informačních kapacit světa volně přístupných na Internetu. Ale je zde přinejmenším vidět posun k lepšímu.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011