\"/
\"/ \"/    

Stacker verze 2.0

Miloslav Blažek, ÚVT MU
Ročník II - číslo 5, květen 1992
Citace: M. Blažek. Stacker verze 2.0. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1992, roč. II, č. 5, s. 15-16.
Tematické zařazení: Programy, nástroje
 předchozí článek | následující číslo 

Každému uživateli osobního počítače přestane po určité době stačit kapacita disku v jeho PC. Vzhledem k tomu, že ceny disků jsou dnes stále ještě dosti vysoké, začne se možná pídit po jiných možnostech, jak vzniklou situaci řešit. Jedním z elegantních a rychlých řešení je pořídit si program Stacker.

Stacker (v překladu "stohovač") je prostředek, který zdánlivě až zdvojnásobí využitelnou kapacitu disku tím, že na něj ukládá data v komprimované podobě. Komprimace přitom probíhá v reálném čase, současně s produkováním a zapisováním dat aplikacemi, a k jejímu provedení není nutno zadávat žádný příkaz. Při čtení z disku zase program komprimovaná data rozbalí, takže nikdo nepozoruje rozdíl mezi prací s komprimovaným a obyčejným diskem.

Mohlo by se zdát, že neustálé komprimování a dekomprimování dat musí neobyčejně zdržovat práci počítače. Při implementaci Stackeru však bylo použito vysoce efektivního algoritmu, takže zdržení při zápisu na disk je jen nepatrné a čtení z disku je někdy - díky menšímu objemu dat fyzicky z disku přečtených - dokonce rychlejší než u disku bez komprese. Navíc je produkt dodáván jednak ve variantě čistě softwarové (jako balík programů), jednak softwarové s hardwarowou podporou (deska do PC, která zrychluje práci Stackeru).

Dodávaná sada programů (458 kB) obsahuje jednak vlastní program Stacker (který se instaluje jako zaveditelný ovladač - driver - v souboru config.sys), jednak řadu prostředků pro instalaci a údržbu komprimovaných disků. Ovládání pomocných programů je jednoduché a uživatelsky přívětivé (vkusně barevná okna, menu, kontextová nápověda). Instalaci produktu by měl snadno zvládnout i laik.

Stacker umožňuje provést komprimaci celého disku nebo pouze jeho části (v tomto případě zůstává nekomprimovaný zbytek původního disku např. jako jednotka C:, zatímco komprimovaná část je dostupná jako D:). Je použitelný též pro komprimování disket.

Program Stacker správně pracuje se všemi běžnými aplikacemi, dobře se snáší s diskovou cache-pamětí, funguje s MS-Windows a lze ho používat dokonce i v emulátoru DOSu VPIX pod Unixem. Pracuje na všech typech počítačů PC/XT - AT486, se všemi typy disků včetně SCSI, je možno ho kombinovat se sítí. V paměti zabírá 44 kB, pokud je ovšem zaveden do rozšířené (Extended nebo Expanded) paměti pod MS-DOSem 5.0, neubírá z drahocenných 640 kB běžné paměti ani bajt.

Patrně jedinou slabou stránkou produktu je velké nebezpečí, ve kterém se nacházejí data na pakovaném disku v případě, že dojde na disku k hardwarové chybě, nebo pokud je disk napaden virem. Zatímco z běžného disku lze zpravidla důležitá data zachránit s trochou umu a množstvím trpělivosti např. pomocí Norton Utilities, poškození komprimovaného disku může vést k opravdu nenávratné ztrátě dat na něm uložených. Proto je asi nejlepší strategií pro používání Stackeru uložit na komprimovaný disk veškeré aplikace (které jsou z disku pouze čteny při spouštění a které lze po případné havárii disku znovu snadno nainstalovat), zatímco uživatelská data ponechat na nezkomprimované části disku.

Na závěr lze konstatovat, že Stacker je užitečný produkt, který je možno při stávajících cenách disků doporučit k širokému používání - pokud se nerozhodnete přejít na operační systém DRS DOS 6.0, jenž za Kčs 2300,- poskytuje více služeb než MS DOS 5.0 a má přímo v sobě standardně zahrnut i prostředek obdobný programu Stacker.

Produkt:   Stacker 2.0
Producent: Stac Electronics, Carlsbad, Canada
Cena: Stacker software ... 3300 Kčs
Stacker software + karta pro PC XT  ... 4700 Kčs
Stacker software + karta pro PC AT  ... 5600 Kčs
Distributor: Abakus, Maltézské nám. 7,
118 00 Praha 1,
tel: 538558, fax: 531808

Příště: Norton Utilities 6.0

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011