\"/
\"/ \"/    

Jak hledat elektronické adresy osob v síti

Miloslav Blažek, ÚVT MU
Ročník IV - číslo 1, září 1993
Citace: M. Blažek. Jak hledat elektronické adresy osob v síti. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. IV, č. 1, s. 11-12.
Tematické zařazení: Elektronická pošta
 předchozí článek | následující článek 

Volně podle Jonathan I. Kamens: How to find people's E-mail addresses.

1  Úvod

Často se vám může stát, že znáte někoho, o kom se domníváte, že by mohl mít elektronickou adresu. Jak ale zjistit jakou?

Existuje řada různých technik a postupů, jak to provést; nejvhodnější je vyzkoušet je v tom pořadí, v jakém jsou uvedeny níže, s jednou výjimkou: dříve než se pustíte do pátrání po adrese elektronickou cestou, zvažte ještě jednou, zda přímý kontakt není tou nejrychlejší, nejšetrnější a nejspolehlivější cestou. Myslete také na to, že náhodné rozesílání zpráv na nalezené adresy nebo zveřejňování adres bez svolení majitele může vést k tomu, že adresát začne dostávat množství poštovních zpráv, o které nestojí, a nakonec evidenci své adresy ve veřejně dostupných databázích zcela zruší.

2  Postupy

2.1  Akademické elektronické adresy

Informace o akademických adresách můžete získat prostřednictvím Netnews: Pokud zadáte na stroji varda.ics.muni.cz příkaz např. nn soc.college (nebo rn soc.college), pak zprávy s hlavičkou Subject: začínající FAQ: College Email Addresses popisují strategii pro vyhledávání elektronických addres středo- a vysokoškolských studentů řady univerzit a kolejí.

2.2  Průvodce síťovou poštou (Inter-Network Mail Guide)

Jestliže znáte síť, kde má váš protějšek zřízen účet (např. CompuServe, Fidonet), potom vám může pomoci zpráva s hlavičkou Inter-Network Mail Guide, pokud si ji vyberete po zadání příkazu nn comp.mail.misc.

2.3  Server pro adresy sítě Usenet

Pokud se domníváte, že by váš protějšek mohl být v síti USENET, můžete zkusit získat jeho adresu v databázi USENET uložené v uzlu rtfm.mit.edu. Dotaz na databázi vznesete tak, že zašlete formou elektronické pošty příkazem elm mail-server@rtfm.mit.edu zprávu s obsahem send usenet-addresses/jména v těle zprávy. Řetězec jména představuje jedno nebo více slov oddělených mezerou, která chcete nalézt. Aby bylo hledání co nejúspěšnější, je vhodné uvést všechna slova, o kterých si myslíte, že se mohou v adrese vyskytnout (jméno, příjmení, možné uživatelské jméno, jméno hostitelského uzlu apod.). Rozdíl mezi velkými a malými písmeny, jakož i pořadí jednotlivých slov je ignorováno.

V jedné poštovní zprávě může být uvedeno na více řádcích více dotazů, ale každá odpověď přijde jako samostatná poštovní zpráva. V případě většího množství nalezených adres zašle server prvních 40.

2.4  Použití příkazu whois

Na unixových systémech bývá dostupný příkaz whois, který umožňuje prohledávat databáze uživatelů a obsluh středisek, udržované na některých internetových serverech.

Obecný tvar příkazu whois je

     whois jméno
whois -h adresa jméno

Příkaz se příslušného serveru dotáže na záznamy korespondující s udaným jménem a výsledek hledání vypíše. Jméno představuje vlastně klíčové slovo, podle kterého jsou záznamy v databázi vyhledávány (uživatelská identifikace, příjmení, někdy též "příjmení,křestní" nebo "křestní.příjmení", nebo identifikace střediska). Pokud si chcete nechat vypsat všechny osoby registrované v daném středisku, uvedete bezprostředně před jeho identifikací znak "*". Přidané tři tečky za jménem způsobí, že jméno bude uvažováno jako prefix.

Volbou -h se zadává adresa serveru (uzlu sítě Internet), ke kterému má být dotaz vznesen. Není-li uvedena, obrací se whois implicitně k databázi na nic.ddn.mil.

Jestliže nemáte dostupný příkaz whois, můžete jej nahradit příkazem telnet adresa whois (resp. telnet adresa 43). Po připojení na uzel (zpráva Connected to adresa) zadejte whois jméno a vyčkejte odpovědi.

2.5  Databáze "whois" na NIC.DDN.MIL a RS.INTERNIC.NET

Databáze whois na uzlu nic.ddn.mil obsahuje adresy mnoha vojenských středisek a osob. Jsou zde uvedeny též informace o některé prominentní civilní, avšak ty jsou v poslední době přemisťovány do databáze whois na uzlu whois.internic.net (resp. rs.internic.net).

Příkaz whois jméno můžete zadat na svém lokálním uzlu nebo se můžete připojit na výše zmíněné databáze některým z příkazů telnet nic.ddn.mil, telnet whois.internic.net a po přihlášení již jednoduše zadat příkaz whois jméno. Několikastránkový návod získáte zadáním help, krátký ?, komunikaci se serverem ukončíte zadáním quit nebo exit.

Pokud nejste na Internetu, můžete zaslat poštovní zprávu s dotazem na databázi v těle zprávy na adresu service@nic.ddn.mil (nebo na adresu whois@whois.internic.net); help poskytne více informací.

2.6  Jiné databáze "whois"

Jiné adresy, na kterých jsou vedeny civilní databáze whois jsou dostupné v Internetu prostřednictvím příkazu whois -h adresa jméno, pokud jej máte na lokálním uzlu dostupný, nebo příkazem telnet adresa, případně telnet adresa whois, který vás připojí a automaticky přihlásí na server poskytující přístup do databáze. Serveru poté můžete zadávat příkazy whois jméno (někdy dokonce whois příjmení , křestní nebo whois křestní.příjmení) tak dlouho, dokud nezadáte exit nebo quit.

(... pokračování)
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011