\"/
\"/ \"/    

Jak hledat elektronické adresy osob v síti (2)

Miloslav Blažek, ÚVT MU
Ročník IV - číslo 2, listopad 1993
Citace: M. Blažek. Jak hledat elektronické adresy osob v síti (2). Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. IV, č. 2, s. 7-10.
Tematické zařazení: Elektronická pošta
 předchozí článek | následující článek 

2.7  Informace o střediscích

Kromě elektronických adres jednotlivých osob obsahují whois servery často také informace o výpočetních střediscích a jejich doménách. Dotážete-li se například serveru na adrese whois.internic.net na mit.edu, obdržíte informaci o středisku pro "Massachusetts Institute of Technology" a kontaktní adrese, kde se můžete dovědět více.

2.8  Jiné služby

2.9  Nalezení jména uzlu a žádost o pomoc

Pokud znáte organizaci, společnost, středisko nebo cokoli, co vám může pomoci lokalizovat pravděpodobný výskyt hledané adresy, můžete zkusit najít hledanou osobu. Pokud selže finger nebo whois, zkuste napsat někomu zodpovědnému za doručování pošty v dané instituci. Kontaktní adresu na tuto osobu buďto získáte použitím whois na jméno domény příslušného střediska nebo (pokud znáte adresu uzlu s pravděpodobným výskytem hledané osoby) můžete zkusit napsat obsluze na adresu postmaster@adresa_uzlu, postman@adresa_uzlu, případně (pokud můžete očekávat, že na cílovém uzlu poběží UNIX) root@adresa_uzlu.

Vždy si však vyjasněte, zda můžete poskytnout dostatek informací o hledané osobě. Čím podrobnější (a také zdvořilejší!) bude vaše žádost o pomoc, tím větší šance na úspěch máte. Myslete také na to, že ten, na koho se obracíte, je pravděpodobně velice zaneprázdněn jinou prací a vyřizování takových požadavků, jako je váš, je na okraji jeho zájmu. Buďte tedy trpěliví.

2.10  Síťový adresář z Texasu

Další naději přináší síťový adresář publikovaný univerzitou v Texasu. Jakkoli nebyl aktualizován již několik let, stále poskytuje užitečný seznam mnoha domén a uzlů. Je dostupný z více míst, například v adresáři /net.directory/1988.netbook (dosažitelném pomocí ncftp) na anonymním ftp emx.utexas.edu. Nutno upozornit, že tento seznam má téměř 1.5 MB, takže před jeho přenosem musíte zvážit, zda se vejde na váš disk. Jeho opakované vymazávání a znovupřenášení je z důvodu přetěžování sítě nevhodné.

Aktuálnější varianta tohoto adresáře je uvedena v knize "The user's directory of computer networks" (autorem je Tracy L. Laquey).

2.11  Vyhledávání UUCP adresy

Pokud zadáte příkaz nn comp.mail.maps (opět kupř. na uzlu varda.ics.muni.cz), dostanete se k seznamu adres dostupných prostřednictvím systému UUCP. UUCP slouží především k přenosu dat po komutovaných telefonních linkách, takže v seznamu najdete u každého uzlu též příslušné telefonní číslo, na kterém se dovoláte na modem cílového počítače. Během listování seznamem máte možnost použít vyhledávacích schopností uživatelského rozhraní pro NetNews k tomu, abyste našli příslušnou adresu.

2.12  Přístup do jiných sítí

Jakmile jste získali hledanou adresu, může vzniknout problém, kterak na ni zaslat zprávu, pokud se vyskytuje v jiné síti, než ke které máte přístup vy. V tomto případě se obraťte na výše uvedený odstavec "Průvodce síťovou poštou".

2.13  nslookup

Unixový příkaz nslookup vám může napomoci najít adresu uzlu, na kterém má hledaná osoba zřízeno konto, v případě, že znáte jméno internetové subdomény, ve které se vyskytuje.

Zadáním příkazu nslookup spustíte program v interaktivním režimu. Za výzvu > dále zadáváte postupně následující příkazy:

     Obecně    Příklad
server subdoména.doména server vse.cz
ls subdoména.doména ls vse.cz

(následuje dlouhý výpis jmen a IP-adres uzlů)
 
exit exit

Protože je seznam uzlů opravdu dlouhý, je vhodné příkaz nslookup rovnou spouštět ve tvaru

     nslookup | tee výstup

který zabezpečí uložení získané informace do souboru výstup.

2.14  finger

Jestliže jste již nalezli potenciální adresu vašeho protějšku a máte přímý přístup k Internetu, můžete použít prostředku finger, který je dostupný na mnoha síťových serverech. Kupříkladu stroj o adrese mit.edu udržuje adresář učitelského sboru a studentů na MIT, dostupný přes finger.

Obecné použití příkazu:

finger je na unixových systémech běžně dostupný příkaz, který slouží pro zjištění informací o uživatelích na lokálním nebo vzdáleném uzlu. Pokud se do sítě dobýváte z DOSu nebo něčeho podobného, můžete chybějící příkaz finger nahradit příkazem telnet, jak je popsáno níže.

Formát příkazu je následující:

jméno představuje přihlašovací identifikaci, křestní jméno nebo příjmení hledané osoby, adresa_uzlu je identifikace vzdáleného uzlu (počítače), kterého se váš dotaz týká a který musí být dostupný např. prostřednictvím sítě Internet. Adresa může být zadána buďto v doménovém tvaru (varda.ics.muni.cz), nebo jako IP-adresa (147.251.12.8).

Příklady:

finger 
finger root 
finger @nic.funet.fi 
finger michal@adelard.dcs.muni.cz 

Pokud příkaz finger na vzdálený uzel z nějakého důvodu nefunguje, můžete jej zkusit nahradit příkazem telnet adresa_uzlu finger, resp. telnet adresa_uzlu 79.

Pokud se příkazu telnet podaří navázat spojení a vypíše zprávu "Connected to adresa", můžete buďto zadat hledané jméno nebo odklepnout prázdný řádek, načež obdržíte požadovanou informaci.

2.15  Netfind

Netfind je služba typu "bílé stránky" (white-pages). Služby této třídy vám umožňují vyhledávat podle různých hledisek adresy v rozmanitých databázích. Pokud máte na lokálním počítači nainstalováno programové vybavení klienta (který se v případě potřeby obrací k serverům v síti), můžete příslušnou službu využívat z lokálního uzlu. V opačném případě musíte využít služeb některého internetového serveru prostřednictvím příkazu telnet nebo elektronické pošty.

V případě programu Netfind je dostupný klientský software pro počítače SUN ve zdrojové podobě na serveru ftp.cs.colorado.edu v adresáři pub/cs/distribs/netfind. Provozování služby vyžaduje vaše připojení do Internetu.

Komu není z nějakého důvodu dostupný klient Netfind, může se příkazem telnet připojit na slovenský (!) uzel nic.uakom.sk (SAV Banská Bystrica), který po přihlášení na konto netfind poskytne služby pro vyhledávání v databázích.

Další obdobné uzly najdete na adresách:

Pokud chcete průběžně dostávat elektronickou poštou aktualizace databází zpřístupňovaných službou netfind, zašlete zprávu se žádostí o zahrnutí do mailing-listu na adresu netfind-users-request@cs.colorado.edu.

Program Netfind vytvořili Mike Schwartz <schwartz@cs.colorado.edu> a Panos Tsirigotis <panos@cs.colorado.edu>.

2.16  Informační servis Knowbot

Informační servis Knowbot ("Knowbot Information Service:, KIS) je jiná služba typu "bílé stránky".

Dva servery provozující KIS jsou dostupné na adresách info.cnri.reston.va.us resp. regulus.cs.bucknell.edu. Můžete je kontaktovat telnetem na portu 185 (například telnet info.cnri.reston.va.us 185), nebo e-poštou na adresu netaddress@server (například netaddress@info.cnri.reston.va.us). Pro získání více informací použijte příkazy man nebo help zadané po navázání spojení telnetem, resp. v těle poštovní zprávy. Server regulus.cs.bucknell.edu je navíc příznivě nakloněn příkazu whois popsanému výše.

2.17  Prohledávání seznamů adres na LISTSERVech

Mnohé uzly, především v síti Bitnet, poskytují službu nazývanou LISTSERV pro obsluhu elektronických konferencí. V adresáři pub/nets/info na ftp.ics.muni.cz je, kromě celé řady dalších zajímavých souborů, uložen soubor listserv.grp obsahující seznam a popis více jak tří tisíc takovýchto kroužků.

Pokud máte důvod se domnívat, že by hledaný uživatel mohl být členem určitého kroužku, můžete se dotázat příslušného LISTSERVu na seznam jeho členů. Zašlete na adresu listserv@uzel (resp. listserv@uzel.bitnet, pokud je cílový uzel v síti BITNET), kde uzel je adresa uzlu, který obhospodařuje diskusní kroužek, zprávu s textem "review jméno_kroužku" v těle.

2.18  Přímý kontakt

Znáte-li (papírovou) poštovní adresu nebo telefonní číslo svého partnera, napište mu nebo zatelefonujte a zeptejte se ho na jeho elektronickou adresu. Pokud sice ví, že nějakou elektronickou adresu má, avšak nedovede říci jakou, poskytněte mu svou elektronickou adresu a požádejte ho, ať vám zašle jakýkoliv dopis (pokud neví jak, nechť laskavě požádá někoho ze svého výpočetního střediska o pomoc). Pokud je vám takováto zpráva doručena, obsahuje ve své hlavičce správnou elektronickou adresu vašeho partnera - odesílatele.

2.19  Poslední východisko - soc.net-people

Jestliže všechny metody uvedené výše selhaly, můžete zvážit zaslání prosby o pomoc s nalezením hledané osoby do NetNews skupiny comp.society.privacy, příp. soc.college.grad, soc.college.gradinfo (viz Zpravodaj IV/1, Zasílání článků do news). Toto je ovšem opravdu poslední východisko pro případ, že všechny předchozí kroky selhaly. Zasílání takovýchto zpráv do sítě je zcela jistě mnohem dražší, než kupř. použití papírové pošty nebo telefonu.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011