\"/
\"/ \"/    

Počítačová centra MU přestěhována!

Miroslav Bartošek, ÚVT MU
Ročník VI - číslo 4, březen 1996
Citace: M. Bartošek. Počítačová centra MU přestěhována!. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1996, roč. VI, č. 4, s. 8.
Tematické zařazení: Dění na MU
 předchozí článek | následující článek 

V průběhu ledna t.r. změnily Ústav výpočetní techniky MU a Fakulta informatiky MU své působiště. Obě pracoviště opustila definitivně budovu Nejvyššího soudu na Burešově ulici a přestěhovala se do nové lokality na Botanické 68a.

V novém působišti na Botanické ulici obsadily ÚVT a FI prozatím pouze pravé křídlo objektu (ÚVT je umístěno v 1. a 2. podlaží, FI sídlí ve 4. a 5. podlaží); po vyklizení zbývající části budovy a její rekonstrukci (zhruba v průběhu následujících dvou let) se fakulta přemístí do levého křídla objektu.

Spolu s ÚVT MU byly již přestěhovány i hlavní centrální výpočetní systémy Masarykovy univerzity (zejména centrální počítač Sun 1000E dior.ics.muni.cz a superpočítač Power Challenge grond.ics.muni.cz) a část uzlu Brněnské akademické počítačové sítě. Zbývající část uzlu - pevné metalické linky, CISCO router - bude stěhována postupně tak, aby nedošlo k podstatnějšímu narušení provozu metropolitní sítě. Případné předpokládané krátkodobé výpadky sítě budou v dostatečném předstihu oznámeny v elektronické konferenci bas-info@muniteckacz (do konference se lze přihlásit na adrese listserv@muniteckacz).

Na rozdíl od doménových jmen uzlových počítačů ÚVT a FI, které zůstávají i nadále v platnosti, došlo v souvislosti se stěhováním ke změně telefonních čísel. Pro uživatele služeb ÚVT MU a FI MU mohou být zajímavá zejména následující čísla:

     41 512 111 ...  ústředna Botanická 68a
41 512 211 ...  sekretariát ředitele ÚVT
41 512 241 ...  hlášení poruch metropolitní sítě (Po-Pá 7:00-19:30)
41 512 223 ...  opravy a vyřazování zařízení
41 512 310 ...  tajemník a sekretariát děkana FI
41 512 322 ...  vedoucí Centra výpočetní techniky FI

Po přestěhování terminálového serveru MU (předpokládán konec března t.r.) vstoupí v platnost nová telefonní čísla pro přístup do sítě po komutovaných spojích:

     41 512 510 ...  8 modemů pro spojení dle normy V32bis, 14.4 Kbit/sec
41 512 520 ...  5 modemů pro spojení dle normy V34, 28.8 Kbit/sec

Nová konfigurace terminálového serveru bude vyžadovat zadat na straně uživatele k přepnutí do režimu PPP resp. SLIP příkazy ppp default resp. slip default. Všichni stávající uživatelé serveru budou o změnách vyrozuměni prostřednictvím elektronické pošty.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011